4 محصول
 • مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه

  مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری | مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

  ۱۱,۵۰۰ تومان
  %50
 • کتاب مختصر قوانین کارآموزی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

  مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه

  ۷,۵۰۰ تومان
  %50
 • کتاب مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری مرکز وکلا قوه قضاییه

  مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  %50
 • مختصر قوانین و مقررات مدیرت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

  مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  %50