blankblankblankblankblankblank
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
blank
نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
195,000
%34
129,000تومان
blank
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی | دکتر عظیم زاده
289,000
%7
269,000تومان
blank
دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلا (درسنامه تحریرالوسیله و تست) | دکتر الهی منش
70,000
%50
35,000تومان
blank
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
235,000
%15
199,000تومان
blank
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
259,000
%8
239,000تومان
blank
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
110,000
%14
95,000تومان
blank
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
130,000
%24
99,000تومان
blank
کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد اول | دکتر عظیم زاده
139,000
%7
129,000تومان
blank
آزمون یار متون فقه | بابازاده
200,000
%11
179,000تومان
blank
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
245,000
%11
219,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه بسته بندی و ارسال دادبازار
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
blank
مشاهده همه
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
۸۷,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
۱۵۸,۰۰۰ تومان
%11 شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
%11۲۴۵,۰۰۰ 
۲۱۹,۰۰۰ تومان
%24 سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
%24۱۳۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
۲۴۰,۰۰۰ تومان
%15 متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
%15۲۳۵,۰۰۰ 
۱۹۹,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
۱۷۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
۲۷۵,۰۰۰ تومان
%14 حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
%14۱۱۰,۰۰۰ 
۹۵,۰۰۰ تومان
%8 شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
%8۹۰,۰۰۰ 
۸۳,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
۲۲۵,۰۰۰ تومان
%10 درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا شهریور 1401) | دکتر معتمدی
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا شهریور 1401) | دکتر معتمدی
%10۲۵۰,۰۰۰ 
۲۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
%12 آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
%12۱۳۵,۰۰۰ 
۱۱۹,۰۰۰ تومان
%8 مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
%8۳۸۰,۰۰۰ 
۳۴۹,۰۰۰ تومان
%4 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
%4۲۶۰,۰۰۰ 
۲۴۹,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
۳۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
۵۷,۰۰۰ تومان
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
۲۲۰,۰۰۰ تومان
%16 فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
%16۳۵۵,۰۰۰ 
۲۹۹,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
%6۴۲۵,۰۰۰ 
۳۹۹,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
%9 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%9۵۳,۰۰۰ 
۴۸,۰۰۰ تومان
3000 نکته کلیدی حقوق جزا
3000 نکته کلیدی حقوق جزا
۴۵,۰۰۰ تومان
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق اساسی | بخشی کشتلی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق اساسی | بخشی کشتلی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۴۰,۰۰۰ تومان
%41 مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه | دکتر باقری راد
مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه | دکتر باقری راد
%41۱۰۰,۰۰۰ 
۵۹,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
%11 شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
%11۲۴۵,۰۰۰ 
۲۱۹,۰۰۰ تومان
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت | منصور
قانون تجارت | منصور
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
۹۵,۰۰۰ تومان
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
۵۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
۱۲,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
۴۵,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵۰,۰۰۰ تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
۷۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۲۵,۰۰۰ تومان
ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری | دکتر کلانتری
ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری | دکتر کلانتری
۱۴۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
حقوق اساسی آزمونی | جعفری و عبداللهیان
حقوق اساسی آزمونی | جعفری و عبداللهیان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
700 نکته کلیدی اصول فقه | ولد خانی
700 نکته کلیدی اصول فقه | ولد خانی
۴۰,۰۰۰ تومان
%8 مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
%8۱۰۰,۰۰۰ 
۹۲,۰۰۰ تومان
مجموعه آزمون های رشته کامپیوتر | مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه
مجموعه آزمون های رشته کامپیوتر | مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه
۱۵,۰۰۰ تومان
استخدامی کارشناس امور اداری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی کارشناس امور اداری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
احکام و معارف دینی | توکلی
احکام و معارف دینی | توکلی
۷۰,۰۰۰ تومان
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی | رئیسی نافچی و دکتر توکلی
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی | رئیسی نافچی و دکتر توکلی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
مختصر ادبیات عرب | قشلاقیان
مختصر ادبیات عرب | قشلاقیان
۲۵,۰۰۰ تومان
مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه) | دکتر محمدی
مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه) | دکتر محمدی
۹۰,۰۰۰ تومان
اصول فقه کاربردی (مباحث و الفاظ) جلد اول | قافی
اصول فقه کاربردی (مباحث و الفاظ) جلد اول | قافی
۷۰,۰۰۰ تومان
%8 مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
%8۳۸۰,۰۰۰ 
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها