blankblankblankblankblankblank
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
blank
دوره سه جلدی حقوق ثبت | محمد فرجی
200,000
%10
180,000تومان
blank
دیوان حقوق ثبت | آدابی و پایان
150,000
%10
135,000تومان
blank
معارف و احکام اسلامی | دکتر مجیدی
47,000
%9
43,000تومان
blank
جامع نکات حقوق جزا | دکتر عظیم زاده
97,000
%8
89,000تومان
blank
هوش و توامندی های عمومی (آزمون استخدامی) | صادقی و جعفری
68,000
%13
59,000تومان
blank
ادبیات عرب آسان (صرف و نحو) | روناسی
140,000
%11
125,000تومان
blank
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا شهریور 1401) | دکتر معتمدی
250,000
%10
225,000تومان
blank
اطلاعات عمومی و قانون اساسی (آزمون استخدامی) | دکتر نجومی
68,000
%13
59,000تومان
blank
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
425,000
%6
399,000تومان
blank
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
330,000
%9
299,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه بسته بندی و ارسال دادبازار
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
blank
مشاهده همه
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
۸۷,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
۱۵۸,۰۰۰ تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۳۶۵,۰۰۰ تومان
%24 سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
%24۱۳۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
%15 متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
%15۲۳۵,۰۰۰ 
۱۹۹,۰۰۰ تومان
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
۲۴۰,۰۰۰ تومان
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
۳۱۵,۰۰۰ تومان
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
۱۱۰,۰۰۰ تومان
%9 شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
%9۹۰,۰۰۰ 
۸۲,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
۲۶۵,۰۰۰ تومان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
%10 درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا شهریور 1401) | دکتر معتمدی
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا شهریور 1401) | دکتر معتمدی
%10۲۵۰,۰۰۰ 
۲۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
۱۳۵,۰۰۰ تومان
آزمون قانون اساسی (ویژه آزمون وکالت، ارشد، دکتری و استخدامی) | عالی و مهرتاش
آزمون قانون اساسی (ویژه آزمون وکالت، ارشد، دکتری و استخدامی) | عالی و مهرتاش
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
%5 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
%5۴۸۵,۰۰۰ 
۴۵۹,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
۳۵۵,۰۰۰ تومان
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
۵۷,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
%6۴۲۵,۰۰۰ 
۳۹۹,۰۰۰ تومان
%14 اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
%14۳۰۰,۰۰۰ 
۲۵۹,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
۶۵,۰۰۰ تومان
آیین دادرسی مدنی – دوره بنیادین (جلد اول) | دکتر شمس
آیین دادرسی مدنی – دوره بنیادین (جلد اول) | دکتر شمس
۸۵,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی | کمالوند
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی | کمالوند
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
۲۶۵,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
%6۴۲۵,۰۰۰ 
۳۹۹,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی | دکتر کامفر
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی | دکتر کامفر
۱۴۵,۰۰۰ تومان
حقوق مدنی اشخاص و محجورین | دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده
حقوق مدنی اشخاص و محجورین | دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده
۱۳۲,۰۰۰ تومان
حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى) | دکتر اسکینی
حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجارى) | دکتر اسکینی
۸۱,۰۰۰ تومان
موجز حقوق اساسی (ویژه آزمون وکالت) | دکتر یعقوبی
موجز حقوق اساسی (ویژه آزمون وکالت) | دکتر یعقوبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۳۶۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت | منصور
قانون تجارت | منصور
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
%9 قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
%9۳۳۰,۰۰۰ 
۲۹۹,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
۹۵,۰۰۰ تومان
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
۶۵,۰۰۰ تومان
%7 نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
%7۱۳۵,۰۰۰ 
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۶۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
۱۲,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵۰,۰۰۰ تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
۷۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | موسوی
قانون مجازات اسلامی | موسوی
۹۹,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران | منصور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران | منصور
۳۰,۰۰۰ تومان
شرح جامع حقوق اداری | محمدعلی نژاد
شرح جامع حقوق اداری | محمدعلی نژاد
۸۰,۰۰۰ تومان
مباحث ازدواج و طلاق | دکتر فرجی
مباحث ازدواج و طلاق | دکتر فرجی
۸۵,۰۰۰ تومان
%20 اللمعه الدمشقیه شهید اول (متن عربی) | نیک فکر
اللمعه الدمشقیه شهید اول (متن عربی) | نیک فکر
%20۶۰,۰۰۰ 
۴۸,۰۰۰ تومان
ساده ساز جامع متون حقوقی | دکتر مظاهری
ساده ساز جامع متون حقوقی | دکتر مظاهری
۱۱۰,۰۰۰ تومان
قوانین و مقررات ثبتی | منصور
قوانین و مقررات ثبتی | منصور
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق تجارت (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق تجارت (جلد سخت) | دکتر توکلی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها