blankblankblankblankblankblank
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
blank
سوالات آزمون کتبی کانون وکلای دادگستری مرکز – اختبار (1393 تا 1400) | دکتر درویش
149,000
%9
135,000تومان
blank
سقوط تعهدات ( حقوق مدنی 5) | دکتر شهیدی
100,000
%5
95,000تومان
blank
جامع اصول فقه | محمد همتی راد
30,000
%37
19,000تومان
blank
قانون آیین دادرسی مدنی تحریری (به همراه قانون اجرای احکام مدنی تحریری) (سیمی) | چتر دانش
47,500
%9
43,000تومان
blank
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
199,000
%10
179,000تومان
blank
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
40,000
%8
37,000تومان
blank
قانون مجازات اسلامی تحریری (مطابق آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال 1400) (سیمی) | چتر دانش
65,000
%9
59,000تومان
blank
هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
160,000
%19
129,000تومان
blank
کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم | دکتر عظیم زاده
99,000
%10
89,000تومان
blank
قوانین و مقررات شهر و شهرداری | منصور
120,000
%18
99,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه ارسال کتاب حقوقی دادبازار
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
blank
مشاهده همه
%9 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
%9۸۷,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
۱۵۸,۰۰۰ تومان
%12 سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
%12۱۳۰,۰۰۰ 
۱۱۵,۰۰۰ تومان
%8 شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
%8۲۴۵,۰۰۰ 
۲۲۵,۰۰۰ تومان
%8 مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
%8۲۴۰,۰۰۰ 
۲۲۰,۰۰۰ تومان
%18 متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
%18۱۷۰,۰۰۰ 
۱۳۹,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
%6 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
%6۱۲۵,۰۰۰ 
۱۱۸,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
۲۶۰,۰۰۰ تومان
%10 حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
%10۱۱۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
%5 مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
%5۲۱۵,۰۰۰ 
۲۰۵,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
۹۰,۰۰۰ تومان
مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
%5 مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
%5۱۷۰,۰۰۰ 
۱۶۱,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
%7 درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
%7۱۵۰,۰۰۰ 
۱۳۹,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
۸,۰۰۰ تومان
%10 آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
%10۱۰۰,۰۰۰ 
۹۰,۰۰۰ تومان
%10 مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
%10۲۹۰,۰۰۰ 
۲۶۰,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
%6۳۲۵,۰۰۰ 
۳۰۵,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
%6۱۶۵,۰۰۰ 
۱۵۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
%9 نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
%9۵۷,۰۰۰ 
۵۲,۰۰۰ تومان
%7 متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
%7۹۰,۰۰۰ 
۸۴,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
%12 منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
%12۱۳۰,۰۰۰ 
۱۱۵,۰۰۰ تومان
%10 تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
%10۱۱۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
%37 جامع اصول فقه | محمد همتی راد
جامع اصول فقه | محمد همتی راد
%37۳۰,۰۰۰ 
۱۹,۰۰۰ تومان
%11 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%11۲۷,۰۰۰ 
۲۴,۰۰۰ تومان
%11 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%11۳۶,۰۰۰ 
۳۲,۰۰۰ تومان
%10 کمک حافظه اصول فقه | دکتر مرادی
کمک حافظه اصول فقه | دکتر مرادی
%10۱۱۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
%8 شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
%8۲۴۵,۰۰۰ 
۲۲۵,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت | منصور
قانون تجارت | منصور
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
۸۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
۱۲,۰۰۰ تومان
%10 تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
%10۱۱۰,۰۰۰ 
۹۹,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
۴۲,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳۰,۰۰۰ تومان
%11 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%11۴۴,۰۰۰ 
۳۹,۰۰۰ تومان
%10 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%10۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
%6 مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی (تا آذر 1400) | آذرپور و حجتی اشرفی
مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی (تا آذر 1400) | آذرپور و حجتی اشرفی
%6۳۵۰,۰۰۰ 
۳۲۹,۰۰۰ تومان
ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری | دکتر کلانتری
ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری | دکتر کلانتری
۱۴۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
%9 آزمون یار ادبیات عرب (ویژه آزمون سردفتری) | گروه مولفین ارشد
آزمون یار ادبیات عرب (ویژه آزمون سردفتری) | گروه مولفین ارشد
%9۷۵,۰۰۰ 
۶۸,۰۰۰ تومان
نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری) دکتر کلانتری
نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری) دکتر کلانتری
۴۰,۰۰۰ تومان
قواعد فقه | دکتر محمدی
قواعد فقه | دکتر محمدی
۳۵,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
%15 شرح پیشرفته تئوری مدیریت و رفتار سازمانی | کشاورز
شرح پیشرفته تئوری مدیریت و رفتار سازمانی | کشاورز
%15۱۷۰,۰۰۰ 
۱۴۵,۰۰۰ تومان
مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه – جلد سوم (مباحث ساختمانی) ویژه رشته های عمران، معماری و شهرسازی | فرشادفر
مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه – جلد سوم (مباحث ساختمانی) ویژه رشته های عمران، معماری و شهرسازی | فرشادفر
۱۱۳,۰۰۰ تومان
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | موحدیان
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی | موحدیان
۹۸,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها