blankblankblankblankblankblank
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
blank
شرح جامع حقوق جزای اختصاصی (جلد سخت) | دکتر ستاری
245,000
%10
220,000تومان
blank
مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا | سینجلی
65,000
%15
55,000تومان
blank
کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (تک جلدی) | دکتر عظیم زاده
199,000
%10
179,000تومان
blank
تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) | دکتر درویش و تاجیک
72,000
%10
65,000تومان
blank
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
355,000
%10
319,000تومان
blank
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
170,000
%12
149,000تومان
blank
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
215,000
%5
205,000تومان
blank
دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
80,000
%14
69,000تومان
blank
شرح روان آیین دادرسی مدنی | دکتر شکری
260,000
%8
239,000تومان
blank
مجموعه قوانین و مقررات چک | ساسان نژاد
55,000
%47
29,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه بسته بندی و ارسال دادبازار
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
blank
مشاهده همه
%9 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
%9۸۷,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
%25 استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
%25۱۵۸,۰۰۰ 
۱۱۸,۵۰۰ تومان
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
۲۴۰,۰۰۰ تومان
%8 سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
%8۱۳۰,۰۰۰ 
۱۱۹,۰۰۰ تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۲۴۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
%12 متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
%12۱۷۰,۰۰۰ 
۱۴۹,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان
%28 حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
%28۱۱۰,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
%5 مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
%5۲۱۵,۰۰۰ 
۲۰۵,۰۰۰ تومان
%12 شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
%12۹۰,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
۱۷۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
۳۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۴۰,۰۰۰ تومان
%9 نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
%9۵۷,۰۰۰ 
۵۲,۰۰۰ تومان
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
%10 فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
%10۳۵۵,۰۰۰ 
۳۱۹,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
تست قانون اساسی (ویژه آزمون وکالت) | ملاهاشمی و حسینی
تست قانون اساسی (ویژه آزمون وکالت) | ملاهاشمی و حسینی
۶۵,۰۰۰ تومان
حقوق تجارت به روش ساده ( اسناد تجاری و ورشکستگی ) | رشیدی نسب
حقوق تجارت به روش ساده ( اسناد تجاری و ورشکستگی ) | رشیدی نسب
۱۰۵,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
%8 بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
%8۷۵,۰۰۰ 
۶۹,۰۰۰ تومان
قانون تجارت در جامه نمودار (سیمی) | صعیدی
قانون تجارت در جامه نمودار (سیمی) | صعیدی
۷۰,۰۰۰ تومان
ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی | دکتر کلانتری
ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی | دکتر کلانتری
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۲۴۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت | منصور
قانون تجارت | منصور
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
۸۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵۰,۰۰۰ تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
۷۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳۰,۰۰۰ تومان
%10 مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
%10۳۰,۰۰۰ 
۲۷,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۲۵,۰۰۰ تومان
قانون دست نویس – مجازات اسلامی | صیادی
قانون دست نویس – مجازات اسلامی | صیادی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
گنجینه طلایی زبان انگلیسی دکتری | قهرمانی
گنجینه طلایی زبان انگلیسی دکتری | قهرمانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
%16 قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
%16۷۰,۰۰۰ 
۵۹,۰۰۰ تومان
بانک سوالات آزمون وکالت 89 تا 1400 | انتشارات ارشد
بانک سوالات آزمون وکالت 89 تا 1400 | انتشارات ارشد
۲۶۵,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها