پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
صفر تا صد حقوق کسب و کار به زبان ساده | دکتر بیات
80,000
%6
75,000تومان
تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی | رودیجانی
85,000
%11
76,000تومان
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) | رودیجانی
50,000
%10
45,000تومان
حقوق مدنی 3 (مسئولیت قراردادی) | رودیجانی
70,000
%10
63,000تومان
حقوق مدنی 3 (سقوط تعهدات) | رودیجانی
25,000
%10
22,500تومان
حقوق مدنی 7 – عقود معین 2 | رودیجانی
30,000
%10
27,000تومان
دعاوی تصرف در حقوق ایران | رودیجانی
40,000
%10
36,000تومان
کتاب شرح جامع حقوق مدنی نموداری | افشاری راد و داود وند فرد
135,000
%10
121,000تومان
مجموعه قوانین کاربردی (حقوقی، کیفری) | دکتر حسینی نیک
100,000
%5
95,000تومان
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه حمل و نقل کتابفروشی حقوقی دادبازار
کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان
مشاهده همه
حقوق مدنی 6 ( عقود معین 1 ) | دکتر شهیدی
حقوق مدنی 6 ( عقود معین 1 ) | دکتر شهیدی
40,000 تومان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد اول | دکتر تقویان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد اول | دکتر تقویان
130,000 تومان
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
38,000 تومان
شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه | خدایاری
شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه | خدایاری
85,000 تومان
امنیت قضایی |کیخا فرزانه و نجارزاده و آهنگری
امنیت قضایی |کیخا فرزانه و نجارزاده و آهنگری
20,000 تومان
صفر تا صد حقوق مدنی | صیادی
صفر تا صد حقوق مدنی | صیادی
250,000 تومان
حقوق ربات ها؛ جرایم،قراردادها و مسئولیت ها | دکتر نمامیان
حقوق ربات ها؛ جرایم،قراردادها و مسئولیت ها | دکتر نمامیان
50,000 تومان
جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی | بارانی
جعل و تزویر در قانون و رویه قضایی | بارانی
34,000 تومان
%10 حقوق مدنی 3 (مسئولیت قراردادی) | رودیجانی
حقوق مدنی 3 (مسئولیت قراردادی) | رودیجانی
%1070,000 
63,000 تومان
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) | دکتر ملکوتی
حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) | دکتر ملکوتی
60,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) | دکتر صفایی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) | دکتر صفایی
55,000 تومان
دوره حقوق مدنی – حقوق خانواده جلد اول: نکاح و طلاق | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – حقوق خانواده جلد اول: نکاح و طلاق | دکتر کاتوزیان
70,000 تومان
بایسته های آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
بایسته های آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
60,000 تومان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد سوم | دکتر تقویان
شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته جلد سوم | دکتر تقویان
85,000 تومان
آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3) | دکتر شهیدی
آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3) | دکتر شهیدی
80,000 تومان
حقوق بیمه و مسئولیت مدنی | دکتر خدابخشی
حقوق بیمه و مسئولیت مدنی | دکتر خدابخشی
160,000 تومان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
65,000 تومان
دوره حقوق مدنی ارث – جلد دوم | لنگرودی
دوره حقوق مدنی ارث – جلد دوم | لنگرودی
30,000 تومان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد چهارم: اجرای قرارداد | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد چهارم: اجرای قرارداد | دکتر کاتوزیان
65,000 تومان
شرایط عمومی پیمان به روش ساده | هرسمی
شرایط عمومی پیمان به روش ساده | هرسمی
50,000 تومان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات | دکتر کاتوزیان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات | دکتر کاتوزیان
70,000 تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
150,000 تومان
رساله عملی در مسئولیت مدنی | میر شکاری
رساله عملی در مسئولیت مدنی | میر شکاری
160,000 تومان
حقوق مدنی جلد اول | دکتر امامی
حقوق مدنی جلد اول | دکتر امامی
85,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی: اصول عامه اذن و اذنیات – جلد دوم | دکتر لنگرودی
فلسفه حقوق مدنی: اصول عامه اذن و اذنیات – جلد دوم | دکتر لنگرودی
55,000 تومان
(حقوق مدنی 3 ) تعهدات | دکتر شهیدی
(حقوق مدنی 3 ) تعهدات | دکتر شهیدی
52,000 تومان
آیین وکالت در دعاوی مدنی | مهاجری
آیین وکالت در دعاوی مدنی | مهاجری
51,000 تومان
قانون مدنی فرانسه: بخش عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد | نوری
قانون مدنی فرانسه: بخش عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد | نوری
25,000 تومان
دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد اول: معاملات معوض، عقود تملیکی | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد اول: معاملات معوض، عقود تملیکی | دکتر کاتوزیان
135,000 تومان
معاملات نامتعارف (تحلیل نظریه عمومی تعهدات نامتعارف در فقه) | دکتر وحدانی نیا
معاملات نامتعارف (تحلیل نظریه عمومی تعهدات نامتعارف در فقه) | دکتر وحدانی نیا
160,000 تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
190,000 تومان
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات – جلد دوم پاسخ نامه) | دکتر شهبازی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات – جلد دوم پاسخ نامه) | دکتر شهبازی
260,000 تومان
قانون تجارت نموداری | بولاغی
قانون تجارت نموداری | بولاغی
70,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی | جرعه نوش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی | جرعه نوش
80,000 تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
180,000 تومان
حقوق تجارت به روش ساده ( تاجر و شرکتهای تجاری ) | رشیدی نسب
حقوق تجارت به روش ساده ( تاجر و شرکتهای تجاری ) | رشیدی نسب
90,000 تومان
مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
85,000 تومان
قانون مدنی نموداری | مختاری
قانون مدنی نموداری | مختاری
50,000 تومان
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | خالقی
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | خالقی
115,000 تومان
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
38,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت
مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت
95,000 تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه ای حقوق مدنی | دکتر قربانی
275,000 تومان
نکته ها در حقوق تجارت | هاشمی
نکته ها در حقوق تجارت | هاشمی
75,000 تومان
محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
90,000 تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
150,000 تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
140,000 تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
80,000 تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
180,000 تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
95,000 تومان
مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1399)
مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1399)
17,000 تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان (جیبی)
12,000 تومان
نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
30,000 تومان
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی
100,000 تومان
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
120,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی (همراه قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه) | کمالوند
قانون آیین دادرسی مدنی (همراه قوانین خاص مرتبط و آرای وحدت رویه) | کمالوند
60,000 تومان
قانون دست نویس – مدنی | جلیلی
قانون دست نویس – مدنی | جلیلی
68,000 تومان
قانون مجازات اسلامی | منصور
قانون مجازات اسلامی | منصور
52,000 تومان
قانون مدنی نموداری | مختاری
قانون مدنی نموداری | مختاری
50,000 تومان
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی | دکتر دمرچیلی
150,000 تومان
تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
تست قوانین خاص کیفری | دکتر عظیم زاده
72,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی تحریری | چتر دانش
قانون آیین دادرسی مدنی تحریری | چتر دانش
20,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری | ساولانی
قانون آیین دادرسی کیفری | ساولانی
50,000 تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
کتاب طلایی اصول فقه | بخشی
کتاب طلایی اصول فقه | بخشی
20,000 تومان
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
80,000 تومان
تمرکز طراح حقوق مدنی | حیدری
تمرکز طراح حقوق مدنی | حیدری
49,000 تومان
نظریه های جرم شناسی | دکتر محسنی
نظریه های جرم شناسی | دکتر محسنی
51,000 تومان
700 نکته کلیدی اصول فقه | ولد خانی
700 نکته کلیدی اصول فقه | ولد خانی
10,000 تومان
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی (چاپ دوم 1400) | دکتر کامفر
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی (چاپ دوم 1400) | دکتر کامفر
235,000 تومان
آیین دادرسی مدنی پیشرفته (جلد سوم) | دکتر شمس
آیین دادرسی مدنی پیشرفته (جلد سوم) | دکتر شمس
135,000 تومان
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
150,000 تومان
مختصر آیین دادرسی کیفری | فرهی
مختصر آیین دادرسی کیفری | فرهی
24,000 تومان
آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی | شمس و شجاعی
آمادگی برای هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی | شمس و شجاعی
45,000 تومان
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
38,000 تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
150,000 تومان
آیین دادرسی مدنی پیشرفته (جلد دوم) | دکتر شمس
آیین دادرسی مدنی پیشرفته (جلد دوم) | دکتر شمس
82,000 تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
190,000 تومان
حقوق جزای عمومی (۱) (پدیده مجرمانه) | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای عمومی (۱) (پدیده مجرمانه) | دکتر میرمحمد صادقی
95,000 تومان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی | دکتر کاتوزیان
65,000 تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها