blankblankblankblankblankblank
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
blank
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
355,000
%10
319,000تومان
blank
قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
70,000
%16
59,000تومان
blank
نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
195,000
%29
139,000تومان
blank
قرارداد ها | ملاهاشمی
550,000
%6
519,000تومان
blank
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
170,000
%12
149,000تومان
blank
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه به ضمیمه سوالات متون فقه وکالت | بنی صدر
150,000
%21
119,000تومان
blank
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای طبقه بندی شده قانون اساسی | دکتر قلیچ خان و دکتر جعفری
230,000
%18
189,000تومان
blank
شرح جامع آیین دادرسی کیفری | دکتر ستاری
260,000
%10
235,000تومان
blank
فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی با قوانین خاص | دکتر علی فلاح
130,000
%8
119,000تومان
blank
حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط) | بیات
210,000
%12
185,000تومان
کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی دکتر بهادری جهرمی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه بسته بندی و ارسال دادبازار
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
blank
مشاهده همه
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
۸۷,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
استخدامی متصدی امور دفتری (آزمون استخدامی) | گروه آراه
۱۵۸,۰۰۰ تومان
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۲۴۵,۰۰۰ تومان
%8 سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
%8۱۳۰,۰۰۰ 
۱۱۹,۰۰۰ تومان
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
جامع دروس تخصصی استخدامی متصدی امور دفتری (ویراست جدید) | آرمان پور
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
%12 متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
%12۱۷۰,۰۰۰ 
۱۴۹,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی | جعفری و عبدالهیان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری | غفوری
۱۷۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
۲۷۵,۰۰۰ تومان
%19 حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
%19۱۱۰,۰۰۰ 
۸۹,۰۰۰ تومان
%12 شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
%12۹۰,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (2) جرایم علیه مصالح عمومی کشور | دکتر میرمحمد صادقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
۲۲۵,۰۰۰ تومان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
درسنامه جامع حقوق تجارت (براساس آخرین تغییرات تا اردیبهشت 1400) | دکتر معتمدی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
۱۳۵,۰۰۰ تومان
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص | دکتر میرمحمد صادقی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده آیین دادرسی مدنی | دکتر عمروانی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد شومیز) | دکتر توکلی
۳۴۰,۰۰۰ تومان
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
۵۷,۰۰۰ تومان
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
متون فقه وکالت (تحریرالوسیله ویژه آزمون مرکز وکلا) | دکتر معیر محمدی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه | سمیرا محمدی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
۲۲۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
%10 فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
%10۳۵۵,۰۰۰ 
۳۱۹,۰۰۰ تومان
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – جلد دوم | جرعه نوش
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی – جلد دوم | جرعه نوش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
%12 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
%12۹۰,۰۰۰ 
۷۹,۰۰۰ تومان
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
۲۲۰,۰۰۰ تومان
قانون یار اصول فقه | عظیمی
قانون یار اصول فقه | عظیمی
۵۰,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
۲۴۵,۰۰۰ تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری، مشورتی و … شورای نگهبان (رقعی)
۸۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
قانون یار حقوق ثبت | شعبانی و عبداللهی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
قانون مجازات اسلامی | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۷۰,۰۰۰ تومان
قانون تجارت | منصور
قانون تجارت | منصور
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
۵۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون تجارت | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵۰,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
۴۵,۰۰۰ تومان
%13 مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
%13۴۵,۰۰۰ 
۳۹,۰۰۰ تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
قوانین آیین دادرسی کیفری | منصور
۷۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی (جیبی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۳۰,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه تنقیحی قانون مدنی (رقعی) | معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۲۵,۰۰۰ تومان
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
۳۰,۰۰۰ تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق اساسی | بخشی کشتلی
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق اساسی | بخشی کشتلی
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی(دادگستری و قوه قضاییه) رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی(دادگستری و قوه قضاییه) رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۱۹۸,۰۰۰ تومان
نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری) دکتر کلانتری
نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری) دکتر کلانتری
۴۰,۰۰۰ تومان
استخدامی دبیر زیست | جنیدی جعفری
استخدامی دبیر زیست | جنیدی جعفری
۱۳۸,۰۰۰ تومان
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
۴۵,۰۰۰ تومان
اصول فقه کاربردی (ادله و منابع فقه) جلد دوم | قافی
اصول فقه کاربردی (ادله و منابع فقه) جلد دوم | قافی
۵۸,۰۰۰ تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
کتابفروشی حقوقی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
اینستاگرام کتابفروشی اینترنتی حقوقی دادبازار
منتخب جدیدترین کالاها