منابع آزمون وکالت 1400
کتاب دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی بهداد کامفر
پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
متون فقه پیشرفته | صیادی
148,000
%10
133,200تومان
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
120,000
%17
100,000تومان
صفر تا صد آیین دادرسی مدنی
210,000
%10
189,000تومان
صفر تا صد حقوق مدنی
250,000
%10
225,000تومان
صفر تا صد آیین دادرسی کیفری
210,000
%10
189,000تومان
صفر تا صد حقوق جزا | صیادی
240,000
%10
216,000تومان
مجموعه دوجلدی کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی
C5 شرح جامع قانون مدنی حقوق مدنی دکتر فرهاد بیات شیرین بیات
هزینه حمل و نقل کتابفروشی حقوقی دادبازار
مشاهده همه
حقوق مدنی 7 -عقود معین 2- عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم | دکتر باریکلو
حقوق مدنی 7 -عقود معین 2- عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم | دکتر باریکلو
45,000 تومان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ / دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها جلد دوم: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریه بطلان و عدم نفوذ / دکتر کاتوزیان
75,000 تومان
دعاوی تصرف | دکتر طیرانیان
دعاوی تصرف | دکتر طیرانیان
18,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی – مسئولیت مدنی / دکتر کاتوزیان (جلد شومیز)
دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی – مسئولیت مدنی / دکتر کاتوزیان (جلد شومیز)
35,000 تومان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی / دکتر کاتوزیان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد اول: قواعد عمومی / دکتر کاتوزیان
65,000 تومان
شروط ضمن عقد (حقوق مدنی 4) | دکتر شهیدی
شروط ضمن عقد (حقوق مدنی 4) | دکتر شهیدی
33,000 تومان
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
کتاب طلایی حقوق مدنی | دکتر ضرابی
38,000 تومان
حقوق مدنی 3  تعهدات | دکتر شهیدی
حقوق مدنی 3 تعهدات | دکتر شهیدی
52,000 تومان
مبانی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) | جرعه نوش
مبانی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) | جرعه نوش
40,000 تومان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد دوم: مسؤولیت های خاص و مختلط / دکتر کاتوزیان
الزام های خارج از قرارداد – مسؤولیت مدنی جلد دوم: مسؤولیت های خاص و مختلط / دکتر کاتوزیان
75,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی: اصول عامه اذن و اذنیات – جلد دوم | دکتر لنگرودی
فلسفه حقوق مدنی: اصول عامه اذن و اذنیات – جلد دوم | دکتر لنگرودی
55,000 تومان
مطالعه تطبیقی روش های تعیین ثمن / دکتر امینی
مطالعه تطبیقی روش های تعیین ثمن / دکتر امینی
12,000 تومان
حقوق مدنی 7 – عقود معین 2 | رودیجانی
حقوق مدنی 7 – عقود معین 2 | رودیجانی
30,000 تومان
فیلم آموزشی حقوق مدنی
فیلم آموزشی حقوق مدنی
360,000 تومان
تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی | رودیجانی
تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی | رودیجانی
85,000 تومان
وصیت در حقوق مدنی ایران / دکتر کاتوزیان
وصیت در حقوق مدنی ایران / دکتر کاتوزیان
65,000 تومان
حقوق مدنی جلد اول | دکتر امامی
حقوق مدنی جلد اول | دکتر امامی
85,000 تومان
کمک حافظه حقوق مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
کمک حافظه حقوق مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
120,000 تومان
آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3) | دکتر شهیدی
آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی 3) | دکتر شهیدی
65,000 تومان
وکلای جوان بدانند (جلد دوم ) حقوق مدنی | هریسی
وکلای جوان بدانند (جلد دوم ) حقوق مدنی | هریسی
120,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی: عناصر عمومی عقد – جلد اول | دکتر لنگرودی
فلسفه حقوق مدنی: عناصر عمومی عقد – جلد اول | دکتر لنگرودی
60,000 تومان
کتاب همراه حقوق مدنی (سیمی)
کتاب همراه حقوق مدنی (سیمی)
55,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث | دکتر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث | دکتر کاتوزیان
40,000 تومان
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات – مدنی 3 | جرعه نوش
مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات – مدنی 3 | جرعه نوش
80,000 تومان
حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی ( عقود معین 1 )
حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی ( عقود معین 1 )
40,000 تومان
ارث | دکتر شهیدی
ارث | دکتر شهیدی
60,000 تومان
دوره حقوق مدنی ارث جلد دوم | لنگرودی
دوره حقوق مدنی ارث جلد دوم | لنگرودی
30,000 تومان
دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد چهارم: عقود اذنی، وثیقه های دین | دکتر کاتوزیان
دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد چهارم: عقود اذنی، وثیقه های دین | دکتر کاتوزیان
85,000 تومان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات | دکتر کاتوزیان
حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات | دکتر کاتوزیان
70,000 تومان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین – جلد دوم / دکتر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین – جلد دوم / دکتر کاتوزیان
48,000 تومان
منابع آزمون وکالت نمایش بیشتر
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | غفوری
95,000 تومان
مختصر آیین دادرسی کیفری | فرهی
مختصر آیین دادرسی کیفری | فرهی
24,000 تومان
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر کامفر
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر کامفر
235,000 تومان
1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی | ولد خانی
1000 نکته کلیدی آیین دادرسی مدنی | ولد خانی
30,000 تومان
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
45,000 تومان
%10 صفر تا صد آیین دادرسی کیفری
صفر تا صد آیین دادرسی کیفری
%10210,000 
189,000 تومان
5000 نکته کلیدی حقوق مدنی | هاشمی
5000 نکته کلیدی حقوق مدنی | هاشمی
70,000 تومان
حقوق تجارت به زبان ساده | رودیجانی
حقوق تجارت به زبان ساده | رودیجانی
20,000 تومان
آسان خوان قانون مجازات اسلامی | نوبهاری
آسان خوان قانون مجازات اسلامی | نوبهاری
120,000 تومان
مختصر حقوق جزای عمومی | دکتر منصور آبادی
مختصر حقوق جزای عمومی | دکتر منصور آبادی
73,000 تومان
اصول فقه به بیان نمودار | دکتر باقری راد
اصول فقه به بیان نمودار | دکتر باقری راد
80,000 تومان
حقوق تجارت به روش ساده ( تاجر و شرکتهای تجاری ) | رشیدی نسب
حقوق تجارت به روش ساده ( تاجر و شرکتهای تجاری ) | رشیدی نسب
75,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی | کمالوند
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی مدنی | کمالوند
90,000 تومان
پر فروش ترین ها نمایش بیشتر
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی | دکتر کاتوزیان
95,000 تومان
مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1399)
مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1399)
17,000 تومان
%17 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
%17120,000 
100,000 تومان
مجموعه قوانین ثبتی | رسولی
مجموعه قوانین ثبتی | رسولی
45,000 تومان
قانون جیبی مجازات جلد چرمی | رسولی
قانون جیبی مجازات جلد چرمی | رسولی
65,000 تومان
قانون مدنی نموداری | مختاری
قانون مدنی نموداری | مختاری
50,000 تومان
منابع آزمون های حقوقی نمایش بیشتر
مجموعه قوانین خاص حقوقی | پاکرو
مجموعه قوانین خاص حقوقی | پاکرو
46,000 تومان
حقوق ثبت املاک | تفکریان
حقوق ثبت املاک | تفکریان
75,000 تومان
مختصر اصول فقه | بیات
مختصر اصول فقه | بیات
40,000 تومان
تمرکز طراح حقوق جزای اختصاصی | قهرمانی
تمرکز طراح حقوق جزای اختصاصی | قهرمانی
80,000 تومان
قانون یار مجازات اسلامی
قانون یار مجازات اسلامی
165,000 تومان
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
تمرکز طراح اصول فقه | خادمی
45,000 تومان
1000 نکته کلیدی حقوق تجارت | ارشدی
1000 نکته کلیدی حقوق تجارت | ارشدی
40,000 تومان
خرید اینترنتی کتاب های دکتر کاتوزیان کتابفروشی دادبازار
فروشگاه اینترنتی دادبازار
محصولات پر بازدید اخیر
دادبازار - خرید آسان
منتخب جدیدترین کالاها