پیشنهادهای شگفت انگیز
blank
 • شرح جامع آیین دادرسی کیفری | دکتر ستاری
  شرح جامع آیین دادرسی کیفری | دکتر ستاری
  275,000
  %11
  245,000تومان
 • شرح جامع حقوق جزای عمومی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  شرح جامع حقوق جزای عمومی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • شرح جامع حقوق جزای اختصاصی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  شرح جامع حقوق جزای اختصاصی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  345,000
  %10
  310,000تومان
 • مجموعه سوالات آزمون های سردفتری اسناد رسمی (از سال 74تا97) | محمدی
  مجموعه سوالات آزمون های سردفتری اسناد رسمی (از سال 74تا97) | محمدی
  295,000
  %19
  239,000تومان
 • سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  130,000
  %24
  99,000تومان
 • متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
  متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
  235,000
  %15
  199,000تومان
 • نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  285,000
  %30
  199,000تومان
 • نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  195,000
  %24
  149,000تومان
 • محشای منقح دفاتر اسناد رسمی | هوشیار
  محشای منقح دفاتر اسناد رسمی | هوشیار
  120,000
  %18
  99,000تومان
 • شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  90,000
  %9
  82,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ناظریان
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ناظریان
  145,000
  %7
  135,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  245,000
  %8
  225,000تومان
 • مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  45,000
  %9
  41,000تومان
 • متون فقه جزایی | سمیع پور
  متون فقه جزایی | سمیع پور
  95,000
  %8
  87,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  90,000
  %9
  82,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  30,000
  %7
  28,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  27,000
  %7
  25,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  100,000
  %8
  92,000تومان
 • مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  100,000
  %8
  92,000تومان
 • هزار تست اصول فقه | سمیع پور
  هزار تست اصول فقه | سمیع پور
  120,000
  %8
  110,000تومان
 • شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  280,000
  %4
  269,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  95,000
  %8
  87,000تومان
 • محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  90,000
  %9
  82,000تومان
 • دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلا (درسنامه تحریرالوسیله و تست) | دکتر الهی منش
  دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلا (درسنامه تحریرالوسیله و تست) | دکتر الهی منش
  70,000
  %36
  45,000تومان
 • قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  70,000
  %9
  64,000تومان
 • شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  25,000
  %8
  23,000تومان
 • قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  70,000
  %9
  64,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1392 با اصلاحیه 1399) به همراه مواد مرتبط (سیمی) | نوری
  قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1392 با اصلاحیه 1399) به همراه مواد مرتبط (سیمی) | نوری
  70,000
  %9
  64,000تومان
 • نکات حقوق تجارت | باقری
  نکات حقوق تجارت | باقری
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  45,000
  %9
  41,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  25,000
  %24
  19,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  15,000
  %13
  13,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  25,000
  %16
  21,000تومان
 • مجموعه آزمون های استخدام قضاوت | قرائی
  مجموعه آزمون های استخدام قضاوت | قرائی
  125,000
  %21
  99,000تومان
 • مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • متون فقه ویژه آزمون قضاوت | سمیع پور
  متون فقه ویژه آزمون قضاوت | سمیع پور
  100,000
  %8
  92,000تومان
 • شرح جامع اصول فقه | سمیع پور
  شرح جامع اصول فقه | سمیع پور
  165,000
  %8
  151,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  51,000
  %8
  47,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  53,000
  %8
  49,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق حقوق اساسی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق حقوق اساسی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  42,000
  %10
  38,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق اداری و استخدامی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق اداری و استخدامی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  50,000
  %8
  46,000تومان
 • جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  30,000
  %50
  15,000تومان
 • مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  190,000
  %8
  175,000تومان
 • ادبیات فارسی (ویژه آزمون سردفتری) | اشرفی
  ادبیات فارسی (ویژه آزمون سردفتری) | اشرفی
  135,000
  %7
  125,000تومان
 • عربی سردفتری | هاشمی
  عربی سردفتری | هاشمی
  145,000
  %7
  135,000تومان
 • مجموعه نکات کیفری به همراه قوانین خاص | نوری
  مجموعه نکات کیفری به همراه قوانین خاص | نوری
  100,000
  %8
  92,000تومان
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  55,000
  %5
  52,000تومان
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  75,000
  %8
  69,000تومان
 • نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  135,000
  %7
  125,000تومان
 • نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  95,000
  %11
  85,000تومان