پیشنهادهای شگفت انگیز
blank
 • ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
  ساده ساز حقوق تجارت | دکتر فرشید فرحناکیان
  310,000
  %7
  289,000تومان
 • نکات کلیدی حقوق مدنی | هاشمی و هاشم زاده
  نکات کلیدی حقوق مدنی | هاشمی و هاشم زاده
  270,000
  %45
  149,000تومان
 • قانون یار آیین دادرسی کیفری | گروه علمی چتر دانش
  قانون یار آیین دادرسی کیفری | گروه علمی چتر دانش
  395,000
  %7
  369,000تومان
 • قانون یار آیین دادرسی مدنی | خلیل نژاد
  قانون یار آیین دادرسی مدنی | خلیل نژاد
  395,000
  %7
  369,000تومان
 • قانون یار حقوق تجارت | امینی
  قانون یار حقوق تجارت | امینی
  495,000
  %7
  459,000تومان
 • مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  450,000
  %8
  415,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | دکتر عظیم زاده
  284,000
  %9
  259,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی | دکتر عظیم زاده
  289,000
  %8
  265,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
  259,000
  %8
  239,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی | دکتر السان
  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی | دکتر السان
  339,000
  %9
  309,000تومان
 • مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
  مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (دو جلدی) | دکتر شهبازی
  410,000
  %5
  389,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  210,000
  %12
  185,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  275,000
  %13
  239,000تومان
 • متون فقه جزایی | سمیع پور
  متون فقه جزایی | سمیع پور
  95,000
  %17
  79,000تومان
 • مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  500,000
  %8
  459,000تومان
 • بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ «با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹» | دکتر مصدق
  بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ «با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹» | دکتر مصدق
  75,000
  %13
  65,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه‌ای اصول فقه | بنی صدر
  مجموعه پرسش های چهارگزینه‌ای اصول فقه | بنی صدر
  320,000
  %7
  299,000تومان
 • مجموعه آزمون های طبقه بندی شده سردفتری | چتردانش
  مجموعه آزمون های طبقه بندی شده سردفتری | چتردانش
  350,000
  %9
  319,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  145,000
  %11
  129,000تومان
 • سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  130,000
  %16
  109,000تومان
 • دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  80,000
  %13
  70,000تومان
 • بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
  بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
  75,000
  %13
  65,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  100,000
  %11
  89,000تومان
 • مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  100,000
  %11
  89,000تومان
 • شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  280,000
  %13
  245,000تومان
 • مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  150,000
  %14
  129,000تومان
 • محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • کمک حافظه حقوق ثبت | دکتر مرادی
  کمک حافظه حقوق ثبت | دکتر مرادی
  169,000
  %8
  155,000تومان
 • دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلا (درسنامه تحریرالوسیله و تست) | دکتر الهی منش
  دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلا (درسنامه تحریرالوسیله و تست) | دکتر الهی منش
  70,000
  %44
  39,000تومان
 • فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
  فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
  380,000
  %11
  339,000تومان
 • قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک | کریمی منفرد
  مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک | کریمی منفرد
  85,000
  %9
  77,000تومان
 • نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  285,000
  %48
  149,000تومان
 • فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی با قوانین خاص | دکتر علی فلاح
  فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی با قوانین خاص | دکتر علی فلاح
  195,000
  %13
  169,000تومان
 • شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی به همراه مواد مرتبط (سیمی) | نوری
  قانون مجازات اسلامی به همراه مواد مرتبط (سیمی) | نوری
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • نکات حقوق تجارت | باقری
  نکات حقوق تجارت | باقری
  65,000
  %15
  55,000تومان
 • جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • مجموعه آزمون های وکالت | گروه علمی آزمونی ها
  مجموعه آزمون های وکالت | گروه علمی آزمونی ها
  440,000
  %9
  399,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  15,000
  %13
  13,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آزمون های کارشناسی ارشد متون حقوقی و متون فقه
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آزمون های کارشناسی ارشد متون حقوقی و متون فقه
  90,000
  %23
  69,000تومان
 • جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی) | دکتر یار و دکتر قاقاهنده
  جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی) | دکتر یار و دکتر قاقاهنده
  250,000
  %24
  189,000تومان
 • مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  175,000
  %11
  155,000تومان
 • مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • جامع تست اصول فقه | شب خیز
  جامع تست اصول فقه | شب خیز
  240,000
  %10
  215,000تومان
 • شرح جامع اصول فقه | سمیع پور
  شرح جامع اصول فقه | سمیع پور
  165,000
  %12
  145,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  53,000
  %15
  45,000تومان
 • جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  30,000
  %50
  15,000تومان
 • نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  195,000
  %41
  115,000تومان
 • مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  250,000
  %10
  225,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط) | بیات
  حقوق مدنی نموداری (همراه با قانون مدنی نموداری و قوانین خاص مرتبط) | بیات
  350,000
  %9
  319,000تومان
 • محشای قانون مجازات اسلامی | انتشارات قوه قضاییه
  محشای قانون مجازات اسلامی | انتشارات قوه قضاییه
  245,000
  %7
  229,000تومان
 • تثبیت حقوق مدنی | ترکمن
  تثبیت حقوق مدنی | ترکمن
  140,000
  %25
  105,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی معرب (همراه با ساده نویسی واژگان تخصصی) | دکتر قربانی
  قانون مجازات اسلامی معرب (همراه با ساده نویسی واژگان تخصصی) | دکتر قربانی
  88,000
  %22
  69,000تومان
 • 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده ادبیات عرب (صرف و نحو) | دکتر صدری
  500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده ادبیات عرب (صرف و نحو) | دکتر صدری
  70,000
  %21
  55,000تومان
 • مجموعه پنج جلدی محشای من (سیمی) | قاضی زاده
  مجموعه پنج جلدی محشای من (سیمی) | قاضی زاده
  478,000
  %17
  399,000تومان
 • متون فقه وکالت (کانون وکلا و مرکز وکلا) | دکتر شعبانپور
  متون فقه وکالت (کانون وکلا و مرکز وکلا) | دکتر شعبانپور
  240,000
  %13
  209,000تومان
 • مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق تجارت (جلد سخت) | دکتر توکلی
  مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق تجارت (جلد سخت) | دکتر توکلی
  450,000
  %8
  415,000تومان
 • شرح جامع آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ستاری
  شرح جامع آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ستاری
  350,000
  %10
  315,000تومان
 • مجموعه سوالات آزمون های سردفتری اسناد رسمی (از سال 74تا97) | محمدی
  مجموعه سوالات آزمون های سردفتری اسناد رسمی (از سال 74تا97) | محمدی
  295,000
  %33
  199,000تومان
 • محشای منقح دفاتر اسناد رسمی | هوشیار
  محشای منقح دفاتر اسناد رسمی | هوشیار
  150,000
  %17
  125,000تومان
 • قانون تجارت | هوشیار
  قانون تجارت | هوشیار
  100,000
  %15
  85,000تومان
 • قانون مدنی | هوشیار
  قانون مدنی | هوشیار
  90,000
  %17
  75,000تومان
 • قانون آیین دادرسی کیفری | هوشیار
  قانون آیین دادرسی کیفری | هوشیار
  125,000
  %16
  105,000تومان
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی | هوشیار
  قانون اساسی جمهوری اسلامی | هوشیار
  80,000
  %14
  69,000تومان
 • قانون آیین دادرسی مدنی | هوشیار
  قانون آیین دادرسی مدنی | هوشیار
  90,000
  %17
  75,000تومان
 • قانون اساسی در نظم آزمون حقوقی | بهبودی
  قانون اساسی در نظم آزمون حقوقی | بهبودی
  245,000
  %10
  220,000تومان
 • شرح جامع متون فقه کارشناسی ارشد | سمیع پور
  شرح جامع متون فقه کارشناسی ارشد | سمیع پور
  215,000
  %12
  189,000تومان
 • حقوق عامه، ضامن اعتماد عمومی (سلسله سخنوری های همایش حقوق عامه) | دکتر شفیعی
  حقوق عامه، ضامن اعتماد عمومی (سلسله سخنوری های همایش حقوق عامه) | دکتر شفیعی
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • شرح جامع متون فقه دکتری جزا | سمیع پور
  شرح جامع متون فقه دکتری جزا | سمیع پور
  200,000
  %11
  179,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری | اسلامی خو
  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری | اسلامی خو
  320,000
  %8
  295,000تومان
 • مجموعه حقوق اساسی | ایمانی و زارعی
  مجموعه حقوق اساسی | ایمانی و زارعی
  495,000
  %8
  455,000تومان
 • اصول فقه تحلیلی | بنی صدر
  اصول فقه تحلیلی | بنی صدر
  295,000
  %33
  199,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه ای و جداول آموزشی جزای عمومی و اختصاصی | اسلامی خو
  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای و جداول آموزشی جزای عمومی و اختصاصی | اسلامی خو
  380,000
  %8
  349,000تومان
 • فرمولاسیون حقوق مدنی در نظم تطبیقی | دکتر فلاح
  فرمولاسیون حقوق مدنی در نظم تطبیقی | دکتر فلاح
  330,000
  %9
  299,000تومان
 • ضمانت اجرا تخلف از تعهدات منفی قراردادی | خرسندی سرتشنیزی
  ضمانت اجرا تخلف از تعهدات منفی قراردادی | خرسندی سرتشنیزی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • جایگاه مشاورین ملکی در نظام حقوقی | خرسندی سرتشنیزی
  جایگاه مشاورین ملکی در نظام حقوقی | خرسندی سرتشنیزی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • حقوق کیفری ثبتی | خرسندی سرتشنیزی
  حقوق کیفری ثبتی | خرسندی سرتشنیزی
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • نظام حقوقی صدور رای در داوری بازرگانی بین المللی | احمدی
  نظام حقوقی صدور رای در داوری بازرگانی بین المللی | احمدی
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • گنجینه طلایی (مختصر جرم شناسی) ویژه آزمون دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی | سلیمانی
  گنجینه طلایی (مختصر جرم شناسی) ویژه آزمون دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی | سلیمانی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • نکات کلیدی متون فقه وکالت | بنی صدر
  نکات کلیدی متون فقه وکالت | بنی صدر
  160,000
  %26
  119,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و کیفری منبع آزمون وکالت | هوشیار
  قوانین خاص حقوقی و کیفری منبع آزمون وکالت | هوشیار
  240,000
  %17
  199,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی | هوشیار
  قانون مجازات اسلامی | هوشیار
  125,000
  %21
  99,000تومان
 • دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری | خرسندی سرتشنیزی
  دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری | خرسندی سرتشنیزی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران | کرمی دهستانی
  پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران | کرمی دهستانی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • مبانی دعوای دفع تصرف در حقوق ایران | کرمی دهستانی
  مبانی دعوای دفع تصرف در حقوق ایران | کرمی دهستانی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی | کرمی دهستانی
  مسئولیت حقوقی مشاورین املاک در نظام کنونی | کرمی دهستانی
  180,000
  %10
  162,000تومان
 • دو فصلنامه تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی – شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
  دو فصلنامه تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی – شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • دو فصلنامه تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی – شماره 2 (پاییز و زمستان 1401) | محسنی
  دو فصلنامه تخصصی نقد و تحلیل آراء قضایی – شماره 2 (پاییز و زمستان 1401) | محسنی
  352,000
  %9
  319,000تومان
 • جرم شناسی عرفان واره (نگاهی نو به شبه جنبش های نو ظهور) | دکتر درویش و ذهبی زاده
  جرم شناسی عرفان واره (نگاهی نو به شبه جنبش های نو ظهور) | دکتر درویش و ذهبی زاده
  190,000
  %22
  149,000تومان