پیشنهادات شگفت انگیز کتابفروشی دادبازار
پیشنهادهای شگفت انگیز
 • شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • قانون آیین دادرسی مدنی | موسسه پژوهش
  قانون آیین دادرسی مدنی | موسسه پژوهش
  40,000
  %10
  36,000تومان
 • نکات حقوق تجارت | باقری
  نکات حقوق تجارت | باقری
  50,000
  %10
  45,000تومان
 • جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  ناموجود
 • جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  45,000
  %11
  40,000تومان
 • نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی-جزایی (منطبق بر اعلامیه اسکودا 99) | امیری
  نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی-جزایی (منطبق بر اعلامیه اسکودا 99) | امیری
  47,500
  %12
  42,000تومان
 • راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی – آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – جلد 8 (رشته امور بازرگانی)
  راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی – آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – جلد 8 (رشته امور بازرگانی)
  217,000
  %10
  195,000تومان
 • درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری وقوه قضاییه) رشته امور نفقه
  درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری وقوه قضاییه) رشته امور نفقه
  306,000
  %12
  270,000تومان
 • درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته لوازم خانگی و اداری| شایسته
  درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته لوازم خانگی و اداری| شایسته
  148,000
  %12
  130,000تومان
 • درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته امور مالیاتی
  درسنامه و پاسخنامه سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته امور مالیاتی
  285,000
  %12
  250,000تومان
 • تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری | دکتر حسنی
  تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه) رشته ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری | دکتر حسنی
  180,000
  %11
  160,000تومان
 • تشریح کامل آزمون های کارشناسی(دادگستری و قوه قضاییه) رسمی رشته امور گمرکی
  تشریح کامل آزمون های کارشناسی(دادگستری و قوه قضاییه) رسمی رشته امور گمرکی
  220,000
  %10
  198,000تومان
 • تشریح سوالات آزمون‌های كارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه ) رشته مهندسی محیط زیست
  تشریح سوالات آزمون‌های كارشناسی رسمی (دادگستری و قوه قضاییه ) رشته مهندسی محیط زیست
  80,000
  %13
  70,000تومان
 • آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
  آزمون یار حقوق اساسی (ویژه داوطلبان آزمون وکالت و مرکز وکلا قوه قضاییه) | دکتر مظاهر نامداری
  90,000
  %9
  82,000تومان
 • قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | موسسه پژوهش
  قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | موسسه پژوهش
  40,000
  %10
  36,000تومان
 • حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  87,000
  %50
  43,500تومان
 • دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه | دکتر الهی منش
  دیوان متون فقه ویژه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه | دکتر الهی منش
  70,000
  %13
  61,000تومان
 • محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  90,000
  %11
  80,000تومان
 • مجموعه سوالات مرکز وکلای قوه قضاییه (پاسخنامه تشریحی بر اساس آخرین اصلاحات)| سمیع پور
  مجموعه سوالات مرکز وکلای قوه قضاییه (پاسخنامه تشریحی بر اساس آخرین اصلاحات)| سمیع پور
  145,000
  %10
  130,000تومان
 • شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
  150,000
  %7
  140,000تومان
 • مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  85,000
  %11
  76,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  95,000
  %11
  85,000تومان
 • آرای وحدت رویه(حقوقی،کیفری،ثبتی،اداری) | رسولی زکریا
  آرای وحدت رویه(حقوقی،کیفری،ثبتی،اداری) | رسولی زکریا
  160,000
  %8
  147,000تومان
 • قوانین و مقررات کاربردی آیین دادرسی کیفری | مرکز وکلای قوه قضاییه
  قوانین و مقررات کاربردی آیین دادرسی کیفری | مرکز وکلای قوه قضاییه
  32,000
  %38
  20,000تومان
 • قوانین و مقررات کاربردی آیین دادرسی مدنی و اداری | مرکز وکلای قوه قضاییه
  قوانین و مقررات کاربردی آیین دادرسی مدنی و اداری | مرکز وکلای قوه قضاییه
  32,000
  %38
  20,000تومان
 • قوانین و مقررات کاربردی حقوق مدنی | مرکز وکلای قوه قضاییه
  قوانین و مقررات کاربردی حقوق مدنی | مرکز وکلای قوه قضاییه
  40,000
  %35
  26,000تومان
 • حقوق ثبت آسان | کریمی منفرد
  حقوق ثبت آسان | کریمی منفرد
  55,000
  %9
  50,000تومان
 • هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
  هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
  90,000
  %22
  70,000تومان
 • مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه وکلا قوه قضاییه) | سمیع پور
  مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه وکلا قوه قضاییه) | سمیع پور
  60,000
  %10
  54,000تومان
 • قوانین و مقررات کاربردی حقوق تجارت | مرکز وکلای قوه قضاییه
  قوانین و مقررات کاربردی حقوق تجارت | مرکز وکلای قوه قضاییه
  38,000
  %47
  20,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  85,000
  %11
  76,000تومان
 • حقوق دارندگان خودرو | باری
  حقوق دارندگان خودرو | باری
  25,000
  %16
  21,000تومان
 • حقوق گردشگری | باری
  حقوق گردشگری | باری
  35,000
  %17
  29,000تومان
 • حقوق درمانی (حقوق مردم در مراکز درمانی) | باری
  حقوق درمانی (حقوق مردم در مراکز درمانی) | باری
  28,000
  %18
  23,000تومان
 • مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر فرهی
  مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر فرهی
  240,000
  %10
  215,000تومان
 • نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری | باری
  نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری | باری
  140,000
  %16
  118,000تومان
 • نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری| باری
  نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری| باری
  120,000
  %17
  100,000تومان
 • مجموعه قوانین و مقررات چک | ساسان نژاد
  مجموعه قوانین و مقررات چک | ساسان نژاد
  55,000
  %11
  49,000تومان
 • مسائل حقوقی پيرامون جرم كلاهبرداری | ساسان نژاد
  مسائل حقوقی پيرامون جرم كلاهبرداری | ساسان نژاد
  35,000
  %11
  31,000تومان
 • روش عملی تقسیم ارث به زبان ساده |کرهرودی،مجدآبادی
  روش عملی تقسیم ارث به زبان ساده |کرهرودی،مجدآبادی
  30,000
  %10
  27,000تومان
 • حقوق شهروندی | سالاری
  حقوق شهروندی | سالاری
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ابراهیمی کرهرودی
  مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ابراهیمی کرهرودی
  100,000
  %10
  90,000تومان
 • مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  20,000
  %10
  18,000تومان
 • متون فقه جزایی | سمیع پور
  متون فقه جزایی | سمیع پور
  95,000
  %11
  85,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  85,000
  %12
  75,000تومان
 • تحریر الوسیله امام خمینی(ره) ویژه آزمون وکالت قوه قضاییه | سمیع پور
  تحریر الوسیله امام خمینی(ره) ویژه آزمون وکالت قوه قضاییه | سمیع پور
  75,000
  %11
  67,000تومان
 • نمونه قراردادها | ساسان نژاد
  نمونه قراردادها | ساسان نژاد
  140,000
  %10
  126,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری | دکتر عظیم زاده
  170,000
  %8
  156,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی | دکتر عظیم زاده
  183,000
  %8
  168,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی | دکتر عظیم زاده
  148,000
  %8
  136,000تومان
 • کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جلد اول | دکتر عظیم زاده
  کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جلد اول | دکتر عظیم زاده
  50,000
  %8
  46,000تومان
 • کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جلد دوم | دکتر عظیم زاده
  کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جلد دوم | دکتر عظیم زاده
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
  قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
  120,000
  %35
  78,000تومان
 • قانون آیین دادرسی کیفری نموداری(مصوب 1392/12/4) | بولاغی
  قانون آیین دادرسی کیفری نموداری(مصوب 1392/12/4) | بولاغی
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
  مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت | قربانی
  230,000
  %5
  218,000تومان
 • صفر تا صد آیین دادرسی مدنی | صیادی
  صفر تا صد آیین دادرسی مدنی | صیادی
  210,000
  %21
  165,000تومان
 • صفر تا صد حقوق مدنی | صیادی
  صفر تا صد حقوق مدنی | صیادی
  250,000
  %20
  200,000تومان
 • صفر تا صد اصول استنباط اسلامی | صیادی
  صفر تا صد اصول استنباط اسلامی | صیادی
  95,000
  %21
  75,000تومان
 • صفر تا صد آیین دادرسی کیفری | صیادی
  صفر تا صد آیین دادرسی کیفری | صیادی
  210,000
  %21
  165,000تومان
 • صفر تا صد حقوق جزا | صیادی
  صفر تا صد حقوق جزا | صیادی
  240,000
  %19
  195,000تومان
 • قانون جیبی تجارت جلد چرمی | رسولی
  قانون جیبی تجارت جلد چرمی | رسولی
  55,000
  %31
  38,000تومان
 • متون فقه وکالت بر اساس تحریر الوسیله امام خمینی (ره) | دکتر معیر محمدی
  متون فقه وکالت بر اساس تحریر الوسیله امام خمینی (ره) | دکتر معیر محمدی
  90,000
  %10
  81,000تومان
 • راهنمای جامع آیین نگارش لوایح(بانک لوایح) | اخترنیا
  راهنمای جامع آیین نگارش لوایح(بانک لوایح) | اخترنیا
  500,000
  %1
  495,000تومان
 • گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) | دکتر رحیمی و رحیمی دهسوی
  گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) | دکتر رحیمی و رحیمی دهسوی
  95,000
  %40
  57,000تومان
 • مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص وکالت) | چتردانش
  مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت (قوانین خاص وکالت) | چتردانش
  130,000
  %8
  119,000تومان
 • مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (جلد سخت) | دکتر توکلی
  200,000
  %8
  185,000تومان
 • منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
  منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
  105,000
  %9
  96,000تومان
 • مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
  مختصر حقوق تجارت | دکتر توکلی
  90,000
  %7
  84,000تومان
 • مختصر حقوق جزای عمومی | دکتر فرهی
  مختصر حقوق جزای عمومی | دکتر فرهی
  100,000
  %10
  90,000تومان