پیشنهادهای شگفت انگیز
blank
 • نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | دکتر خالقی
  نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | دکتر خالقی
  اتمام موجودی شگفت انگیز
 • مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
  مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی | غفوری
  215,000
  %5
  205,000تومان
 • کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (تک جلدی) | دکتر عظیم زاده
  کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (تک جلدی) | دکتر عظیم زاده
  199,000
  %10
  179,000تومان
 • مجموعه قوانین و مقررات چک | ساسان نژاد
  مجموعه قوانین و مقررات چک | ساسان نژاد
  55,000
  %47
  29,000تومان
 • دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  80,000
  %14
  69,000تومان
 • متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
  متون فقه مرکز وکلا و کانون وکلا | سینجلی
  170,000
  %12
  149,000تومان
 • شرح روان آیین دادرسی مدنی | دکتر شکری
  شرح روان آیین دادرسی مدنی | دکتر شکری
  260,000
  %8
  239,000تومان
 • سوالات آزمون کتبی کانون وکلای دادگستری مرکز – اختبار (1393 تا 1400) | دکتر درویش
  سوالات آزمون کتبی کانون وکلای دادگستری مرکز – اختبار (1393 تا 1400) | دکتر درویش
  149,000
  %8
  136,900تومان
 • تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) | دکتر درویش و تاجیک
  تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) | دکتر درویش و تاجیک
  72,000
  %10
  65,000تومان
 • فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
  فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی (دو جلدی) | دکتر علی فلاح
  355,000
  %10
  319,000تومان
 • فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی با قوانین خاص | دکتر علی فلاح
  فرمولاسیون حقوق تجارت در نظم تطبیقی با قوانین خاص | دکتر علی فلاح
  130,000
  %8
  119,000تومان
 • مجموعه قوانین صبا | دکتر بیگ زاده
  مجموعه قوانین صبا | دکتر بیگ زاده
  317,000
  %6
  299,000تومان
 • شرح جامع حقوق جزای عمومی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  شرح جامع حقوق جزای عمومی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • شرح جامع حقوق جزای اختصاصی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  شرح جامع حقوق جزای اختصاصی (جلد سخت) | دکتر ستاری
  245,000
  %10
  220,000تومان
 • مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا | سینجلی
  مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا | سینجلی
  65,000
  %15
  55,000تومان
 • حقوق جزای عمومی 3 | دکتر شامبیاتی
  حقوق جزای عمومی 3 | دکتر شامبیاتی
  65,000
  %46
  35,000تومان
 • آزمون یار قوانین خاص حقوقی و کیفری | گرامی
  آزمون یار قوانین خاص حقوقی و کیفری | گرامی
  110,000
  %10
  99,000تومان
 • منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
  منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری | رسولی زکریا
  130,000
  %8
  119,000تومان
 • دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر کامفر
  دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی | دکتر کامفر
  255,000
  %10
  229,000تومان
 • قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
  قانون مدنی (همراه با قانون مسئولیت مدنی) | منصور
  44,000
  %11
  39,000تومان
 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | منصور
  42,000
  %12
  37,000تومان
 • قوانین و مقررات شهر و شهرداری | منصور
  قوانین و مقررات شهر و شهرداری | منصور
  120,000
  %18
  99,000تومان
 • نکته نمودار آیین دادرسی مدنی | تلبا
  نکته نمودار آیین دادرسی مدنی | تلبا
  45,000
  %13
  39,000تومان
 • تکرار و تثبیت احکام و معارف دینی(همراه با پرسش های مصاحبه های شغلی و پاسخ آنها)
  تکرار و تثبیت احکام و معارف دینی(همراه با پرسش های مصاحبه های شغلی و پاسخ آنها)
  40,000
  %10
  36,000تومان
 • آزمون یار حقوق ثبت (نکته و تست) | زارعی
  آزمون یار حقوق ثبت (نکته و تست) | زارعی
  150,000
  %10
  135,000تومان
 • نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  نکته ها در حقوق جزا (شرح جامع قانون مجازات اسلامی) منطبق بر آخرین اصلاحات قانونی | حیدری
  180,000
  %12
  159,000تومان
 • مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی) | شاکری
  مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی) | شاکری
  235,000
  %21
  185,000تومان
 • مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری | صادقی
  مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری | صادقی
  68,000
  %10
  61,000تومان
 • مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی) | شاکری
  مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی) | شاکری
  255,000
  %22
  199,000تومان
 • محشای مختصر مصاحبه مشاوران حقوقی | سجادی
  محشای مختصر مصاحبه مشاوران حقوقی | سجادی
  498,000
  %10
  449,000تومان
 • آزمون یار قانون تجارت (سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت) | زارعی
  آزمون یار قانون تجارت (سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت) | زارعی
  250,000
  %10
  225,000تومان
 • نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  نکته ها در حقوق مدنی | شرقی
  195,000
  %24
  149,000تومان
 • آزمون یار آیین دادرسی مدنی | گرامی طیبی
  آزمون یار آیین دادرسی مدنی | گرامی طیبی
  285,000
  %9
  259,000تومان
 • آزمون یار اصول فقه (مجموعه سوالات طبقه بندی شده) | عبداله زاده
  آزمون یار اصول فقه (مجموعه سوالات طبقه بندی شده) | عبداله زاده
  170,000
  %9
  155,000تومان
 • راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه | قهرمانی
  راهکارهای موفقیت در مصاحبه حضوری وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه | قهرمانی
  65,000
  %11
  58,000تومان
 • مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی (با آخرین اصلاحات و الحاقات 1400) | دکتر حسینی نیک
  مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی (با آخرین اصلاحات و الحاقات 1400) | دکتر حسینی نیک
  470,000
  %20
  375,000تومان
 • مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی (با آخرین اصلاحات و الحاقات 1400) | دکتر حسینی نیک
  مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی (با آخرین اصلاحات و الحاقات 1400) | دکتر حسینی نیک
  500,000
  %20
  399,000تومان
 • تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی | پور سلیم بناب
  تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی | پور سلیم بناب
  350,000
  %6
  329,000تومان
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  55,000
  %11
  49,000تومان
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  50,000
  %10
  45,000تومان
 • نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  75,000
  %11
  67,000تومان
 • نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  75,000
  %11
  67,000تومان
 • نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  55,000
  %11
  49,000تومان
 • قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نموداری | مختاری
  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نموداری | مختاری
  80,000
  %10
  72,000تومان
 • قانون آیین دادرسی کیفری نموداری(مصوب 1392/12/4) | بولاغی
  قانون آیین دادرسی کیفری نموداری(مصوب 1392/12/4) | بولاغی
  65,000
  %11
  58,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه | دکتر باقری راد
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه | دکتر باقری راد
  100,000
  %21
  79,000تومان
 • گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) | دکتر رحیمی و رحیمی دهسوی
  گفته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (دکترین و رویه قضایی) | دکتر رحیمی و رحیمی دهسوی
  95,000
  %17
  79,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی و کیفری | جهان تیغی
  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی و کیفری | جهان تیغی
  80,000
  %19
  65,000تومان
 • شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  شرح جامع تحریر الوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ناظریان
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری (جلد سخت) | دکتر ناظریان
  اتمام موجودی شگفت انگیز
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده متون فقه (ویژه ارشد و دکتری) | سمیع پور
  140,000
  %11
  125,000تومان
 • مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  مجموعه آرای وحدت رویه (سال 90تا 1400) | موسسه پژوهش
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • متون فقه جزایی | سمیع پور
  متون فقه جزایی | سمیع پور
  95,000
  %17
  79,000تومان
 • بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ «با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹» | دکتر مصدق
  بایسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱ «با اصلاحات مصوب ۱۳۹۹» | دکتر مصدق
  75,000
  %8
  69,000تومان
 • بایسته های حقوق جزای اختصاصی (حدود و قصاص) | دکتر مصدق
  بایسته های حقوق جزای اختصاصی (حدود و قصاص) | دکتر مصدق
  79,000
  %9
  72,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  سوالات پر تکرار مجموعه آزمون های وكالت مرکز وکلای قوه قضاییه
  130,000
  %8
  119,000تومان
 • بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
  بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی(بخش دیات) | دکتر مصدق
  75,000
  %8
  69,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  44,000
  %9
  40,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  30,000
  %10
  27,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  27,000
  %7
  25,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق ثبت (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  100,000
  %8
  92,000تومان
 • مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  مجموعه سوالات تحریرالوسیله (ویژه کانون و مرکز وکلا) | سمیع پور
  100,000
  %11
  89,000تومان
 • هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
  هزار تست اصول فقه (ویرایش 1400) | سمیع پور
  90,000
  %12
  79,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  95,000
  %11
  85,000تومان
 • محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری (براساس آخرین تحولات) | معمارزاده
  90,000
  %11
  80,000تومان
 • حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
  حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
  110,000
  %28
  79,000تومان
 • حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  87,000
  %9
  79,000تومان
 • قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | لطفی
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی وکلا | مرکز وکلای قوه قضاییه
  پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی وکلا | مرکز وکلای قوه قضاییه
  48,000
  %50
  24,000تومان
 • قوانين و مقررات مربوط به ضابطین دادگستری | امیری
  قوانين و مقررات مربوط به ضابطین دادگستری | امیری
  55,000
  %11
  49,000تومان
 • نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
  نکات آزمونی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | مرکز وکلای قوه قضاییه
  57,000
  %9
  52,000تومان
 • شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی) | موسسه پژوهش
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1392 با اصلاحیه 1399) به همراه مواد مرتبط | نوری
  قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1392 با اصلاحیه 1399) به همراه مواد مرتبط | نوری
  55,000
  %11
  49,000تومان
 • جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  جمع بندی نموداری قانون ثبت | جلالی
  45,000
  %11
  40,000تومان
 • جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  45,000
  %11
  40,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری | مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری | مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  23,000
  %50
  11,500تومان
 • مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  25,000
  %50
  12,500تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  15,000
  %50
  7,500تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  25,000
  %50
  12,500تومان
 • مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  98,000
  %13
  85,000تومان
 • بررسی تحلیلی اصول دادرسی عادلانه (در اعلامه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی) | زارع
  بررسی تحلیلی اصول دادرسی عادلانه (در اعلامه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی) | زارع
  36,000
  %8
  33,000تومان
 • بایسته های داوری داخلی | انتشارات پژواک عدالت
  بایسته های داوری داخلی | انتشارات پژواک عدالت
  60,000
  %8
  55,000تومان
 • مجموعه قوانین نموداری (همراه با آراء وحدت رویه مرتبط) | چتر دانش
  مجموعه قوانین نموداری (همراه با آراء وحدت رویه مرتبط) | چتر دانش
  295,000
  %10
  265,000تومان
 • مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  مختصر آزمونی قوانین خاص آیین دادرسی مدنی | انصاری
  65,000
  %9
  59,000تومان
 • متون فقه ویژه آزمون قضاوت | سمیع پور
  متون فقه ویژه آزمون قضاوت | سمیع پور
  100,000
  %11
  89,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  51,000
  %10
  46,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق مدنی (جلد سخت) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  53,000
  %9
  48,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق حقوق اساسی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق حقوق اساسی (جلد شومیز) | مرکز وکلای قوه قضاییه
  42,000
  %10
  38,000تومان
 • جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  جامع اصول فقه | محمد همتی راد
  30,000
  %17
  25,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی | دکتر کامفر
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی | دکتر کامفر
  145,000
  %10
  130,000تومان
 • صفر تا صد آزمون استخدامی حقوق (کلیه رشته ها) | صفری خرامه
  صفر تا صد آزمون استخدامی حقوق (کلیه رشته ها) | صفری خرامه
  159,000
  %13
  139,000تومان
 • آزمون حقوق ویژه کانون وکلا و مشاوران حقوقی | صفری
  آزمون حقوق ویژه کانون وکلا و مشاوران حقوقی | صفری
  175,000
  %15
  149,000تومان
 • مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  مجموعه سوالات قوانین خاص حقوقی و کیفری | زارع
  145,000
  %10
  130,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده تالیفی حقوق تجارت | دکتر سوری
  90,000
  %11
  80,000تومان
 • متون فقه وکالت (ترجمه و تببین کتاب حدود) | رسولی زکریا
  متون فقه وکالت (ترجمه و تببین کتاب حدود) | رسولی زکریا
  80,000
  %14
  69,000تومان
 • قانون مجازات اسلامی معرب (همراه با ساده نویسی واژگان تخصصی) | دکتر قربانی
  قانون مجازات اسلامی معرب (همراه با ساده نویسی واژگان تخصصی) | دکتر قربانی
  88,000
  %9
  80,000تومان
 • مجموعه منقح قوانین مالیاتی | دکتر فتاحی و فصیحی
  مجموعه منقح قوانین مالیاتی | دکتر فتاحی و فصیحی
  250,000
  %8
  230,000تومان
 • شرح جامع اصول فقه | سمیع پور (آسیب دیده)
  شرح جامع اصول فقه | سمیع پور (آسیب دیده)
  155,000
  %43
  89,000تومان