پیشنهادات شگفت انگیز کتابفروشی دادبازار
پیشنهادهای شگفت انگیز
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری | غفوری
  55,000
  %13
  48,000تومان
 • نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی | غفوری
  50,000
  %12
  44,000تومان
 • نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک | غفوری
  75,000
  %13
  65,000تومان
 • نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  نکته نویس قانون مجازات اسلامی | غفوری
  75,000
  %13
  65,000تومان
 • نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  نکته نویس قانون مدنی به همراه قانون مسئولیت مدنی | غفوری
  55,000
  %13
  48,000تومان
 • آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  25,000
  %20
  20,000تومان
 • کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  120,000
  %20
  96,000تومان
 • کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد دوم | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  کمک حافظه آیین دادرسی مدنی جلد دوم | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  105,000
  %20
  84,000تومان
 • مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قوانین خاص حقوقی | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  99,000
  %20
  79,000تومان
 • کمک حافظه حقوق مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  کمک حافظه حقوق مدنی جلد اول | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  120,000
  %20
  96,000تومان
 • کمک حافظه حقوق مدنی جلد دوم | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  کمک حافظه حقوق مدنی جلد دوم | دکتر مهدی فلاح خاریکی
  140,000
  %21
  110,000تومان
 • مجموعه جامع دکتری حقوق خصوصی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  مجموعه جامع دکتری حقوق خصوصی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  376,000
  %12
  330,000تومان
 • مجموعه آزمون قضاوت | دکتر یوسفی صادقلو
  مجموعه آزمون قضاوت | دکتر یوسفی صادقلو
  270,000
  %12
  237,000تومان
 • مجموعه آزمون وکالت | دکتر یوسفی صادقلو
  مجموعه آزمون وکالت | دکتر یوسفی صادقلو
  270,000
  %12
  237,000تومان
 • استخدامی سردفتری اسناد رسمی (ثبت اسناد و املاک کشور؛سردفتری طلاق و ازدواج) | دکتر یوسفی
  استخدامی سردفتری اسناد رسمی (ثبت اسناد و املاک کشور؛سردفتری طلاق و ازدواج) | دکتر یوسفی
  170,000
  %12
  149,000تومان
 • کتاب جامع دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی | دکتر نجومی و صادقی
  کتاب جامع دکتری استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی | دکتر نجومی و صادقی
  198,000
  %12
  174,000تومان
 • مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری | صادقی
  مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری | صادقی
  68,000
  %13
  59,000تومان
 • مجموعه جامع دکتری حقوق عمومی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  مجموعه جامع دکتری حقوق عمومی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  325,000
  %12
  286,000تومان
 • مجموعه جامع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  مجموعه جامع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (دو جلدی) | دکتر یوسفی
  403,000
  %12
  354,000تومان
 • معارف و احکام اسلامی | دکتر مجیدی
  معارف و احکام اسلامی | دکتر مجیدی
  47,000
  %13
  41,000تومان
 • کتاب جامع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی | یوسفی صادقلو
  کتاب جامع ارشد حقوق جزا و جرم شناسی | یوسفی صادقلو
  250,000
  %12
  220,000تومان
 • کتاب جامع ارشد حقوق خصوصی | یوسفی صادقلو
  کتاب جامع ارشد حقوق خصوصی | یوسفی صادقلو
  260,000
  %12
  229,000تومان
 • راهنمای نگارش حقوقی (شراکت مدنی -اسناد تجاری) | اخترنیا
  راهنمای نگارش حقوقی (شراکت مدنی -اسناد تجاری) | اخترنیا
  75,000
  %10
  67,500تومان
 • راهنمای نگارش حقوقی (شورای حل اختلاف) | اخترنیا
  راهنمای نگارش حقوقی (شورای حل اختلاف) | اخترنیا
  100,000
  %10
  90,000تومان
 • راهنمای نگارش (کارشناسی) | اخترنیا
  راهنمای نگارش (کارشناسی) | اخترنیا
  90,000
  %10
  81,000تومان
 • راهنمای نگارش حقوقی (تجدید نظرخواهی از احکام قطعیت یافته) | اخترنیا
  راهنمای نگارش حقوقی (تجدید نظرخواهی از احکام قطعیت یافته) | اخترنیا
  95,000
  %10
  85,500تومان
 • راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر) | اخترنیا
  راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر) | اخترنیا
  105,000
  %10
  94,500تومان
 • اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
  اصول فقه آزمونی | دکتر شب خیز
  170,000
  %10
  153,000تومان
 • اصول فقه دانشگاهی | شب خیز و محمدتبار
  اصول فقه دانشگاهی | شب خیز و محمدتبار
  110,000
  %10
  99,000تومان
 • راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری) | اخترنیا
  راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری) | اخترنیا
  95,000
  %10
  85,500تومان
 • قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
  قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 99 | دکتر کامفر
  120,000
  %51
  59,000تومان
 • صفر تا صد اصول استنباط اسلامی | صیادی
  صفر تا صد اصول استنباط اسلامی | صیادی
  95,000
  %20
  76,000تومان
 • صفر تا صد آیین دادرسی کیفری | صیادی
  صفر تا صد آیین دادرسی کیفری | صیادی
  210,000
  %20
  168,000تومان
 • هفت تیک حقوق مدنی | مدرسی
  هفت تیک حقوق مدنی | مدرسی
  240,000
  %6
  225,000تومان
 • قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی
  قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی
  90,000
  %28
  65,000تومان
 • مجموعه قوانین چک، سفته، برات | دکتر حضرتی شاهین‌دژ و رسولی زکریا
  مجموعه قوانین چک، سفته، برات | دکتر حضرتی شاهین‌دژ و رسولی زکریا
  25,000
  %36
  16,000تومان
 • راهنما نگارش ثبتی 3 (ثبت شرکت ها) | اخترنیا
  راهنما نگارش ثبتی 3 (ثبت شرکت ها) | اخترنیا
  85,000
  %10
  76,500تومان
 • دوره پیشرفته نگارش، انواع دادخواست حقوقی (با الحاقات و اضافات) | اخترنیا
  دوره پیشرفته نگارش، انواع دادخواست حقوقی (با الحاقات و اضافات) | اخترنیا
  120,000
  %10
  108,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری | دکتر ناظریان
  85,000
  %15
  72,000تومان
 • نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری | معصومی
  نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری | معصومی
  85,000
  %15
  72,000تومان
 • نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت | معصومی
  نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت | معصومی
  100,000
  %15
  85,000تومان
 • نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی مدنی | خلیل نژاد
  نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی مدنی | خلیل نژاد
  100,000
  %15
  85,000تومان
 • درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم) – جلد دوم | دکتر برهانی و دکتر الهام
  درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم) – جلد دوم | دکتر برهانی و دکتر الهام
  45,000
  %56
  20,000تومان
 • قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا | معمارزاده
  85,000
  %15
  72,000تومان
 • قوانین و مقررات کاربردی حقوق تجارت | مرکز وکلای قوه قضاییه
  قوانین و مقررات کاربردی حقوق تجارت | مرکز وکلای قوه قضاییه
  38,000
  %47
  20,000تومان
 • دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  دیوان حقوق ثبت (به همراه تست های مرتبط حقوق ثبت) | آدابی
  34,000
  %12
  30,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر دوم: حقوق مدنی
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر دوم: حقوق مدنی
  44,000
  %9
  40,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر چهارم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات، دفتر چهارم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی
  42,000
  %10
  38,000تومان
 • مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی
  مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات – دفتر پنجم: آیین دادرسی مدنی
  30,000
  %10
  27,000تومان
 • قانون امور حسبی تحریری | موسوی و عابدینی
  قانون امور حسبی تحریری | موسوی و عابدینی
  10,000
  %60
  4,000تومان
 • قانون صدور چک تحریری | جهانیان
  قانون صدور چک تحریری | جهانیان
  6,000
  %67
  2,000تومان
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | انتشارات قوه قضاییه
  8,000
  %13
  7,000تومان
 • مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  مجوعه سوالات طبقه بندی شده حقوق ثبت | خسروی
  85,000
  %12
  75,000تومان
 • مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت | خسروی
  95,000
  %12
  84,000تومان
 • حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
  حقوق اساسی آزمونی | زکی پور
  110,000
  %10
  99,000تومان
 • حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران | بهادری جهرمی
  87,000
  %48
  45,000تومان
 • قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | موسسه پژوهش
  قانون اساسی (به همراه نظرات تفسیری و سوالات آزمونی) | موسسه پژوهش
  40,000
  %15
  34,000تومان
 • حقوق ثبت (مختصر نموداری-آزمونی) | ولیزاده خلیفه
  حقوق ثبت (مختصر نموداری-آزمونی) | ولیزاده خلیفه
  32,000
  %9
  29,000تومان
 • نکات طلایی و نموداری اصول فقه | الهه قنبری
  نکات طلایی و نموداری اصول فقه | الهه قنبری
  70,000
  %16
  59,000تومان
 • شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  شرحی مختصر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 | معمارزاده
  25,000
  %16
  21,000تومان
 • نکات حقوق تجارت | باقری
  نکات حقوق تجارت | باقری
  50,000
  %16
  42,000تومان
 • جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  جمع بندی نموداری قوانین خاص مدنی | جلالی
  45,000
  %11
  40,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری | مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری | مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  23,000
  %13
  20,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری | مرکز وکلا قوه قضاییه
  25,000
  %12
  22,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مرتبط با کارآموزی وکالت | مرکز وکلا قوه قضاییه
  15,000
  %13
  13,000تومان
 • مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  مختصر قوانین و مقررات مدیریت مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
  25,000
  %8
  23,000تومان
 • کاملترین مجموعه محشی قوانین وصیت و ارث | کارخیران
  کاملترین مجموعه محشی قوانین وصیت و ارث | کارخیران
  142,000
  %9
  129,000تومان
 • کاملترین مجموعه محشی قوانین و مقررات وقف، اوقاف و امورخیریه | کارخیران
  کاملترین مجموعه محشی قوانین و مقررات وقف، اوقاف و امورخیریه | کارخیران
  280,000
  %10
  252,000تومان
 • کاملترین مجموعه محشی قانون تجارت (2جلدی) | کارخیران
  کاملترین مجموعه محشی قانون تجارت (2جلدی) | کارخیران
  500,000
  %10
  450,000تومان
 • جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی) | دکتر یار و دکتر قاقاهنده
  جامعه شناسان در محکمه جرم شناسان (با رویکرد روانشناسی جنایی) | دکتر یار و دکتر قاقاهنده
  250,000
  %20
  200,000تومان
 • مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق ثبت اسناد و املاک | دکتر سوهانی
  مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق ثبت اسناد و املاک | دکتر سوهانی
  110,000
  %25
  83,000تومان
 • مجموعه قوانین اساسی-مدنی | انتشارات قوه قضاییه
  مجموعه قوانین اساسی-مدنی | انتشارات قوه قضاییه
  13,000
  %23
  10,000تومان
 • مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  مختصر آزمونی حقوق تجارت | دکتر سوری
  98,000
  %15
  83,000تومان
 • قانون شوراهای حل اختلاف (با آخرین اصلاحات و الحاقات) | رستگار
  قانون شوراهای حل اختلاف (با آخرین اصلاحات و الحاقات) | رستگار
  26,000
  %23
  20,000تومان