brand logo

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی

شناسه محصول: 2676
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی
آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی
موجود

۱۵۵,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی

کتاب آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) نوشته دکتر مهدی فلاح خاریکی شامل برگزیده آرای وحدت رویه حقوقی همراه با شرح مختصر و تست های سنوات گذشته و تالیفی مرتبط با هر رای وحدت می‌باشد.

ویژگی های عمده کتاب آرای وحدت رویه حقوقی فلاح خاریکی

 • متن کلیه آرای وحدت رویه حقوقی معتبر و قابل استناد
 • شرح مختصر هر رأی وحدت رویه
 • نکات مرتبط با آرای وحدت رویه
 • قوانین مرتبط با آرای وحدت رویه با آخرین تغییرات و اصلاحات و معادل سازی با قوانین سابق
 • تست های مطروحه در آزمون های حقوقی در رابطه با آرای وحدت رویه
 • تست های تألیفی در رابطه با آرای وحدت رویه

فهرست عناوین کتاب

فصل اول: آرای وحدت رویه حقوق مدنی

 • تصرف به عنوان وقفیت
 • فروش مورد ثلث دائم و باقی
 • مفهوم عبارت «نسلا بعد نسل»
 • کفایت قابلیت تعیین برای صحت شرط لزوم منجز بودن سند جهت صدور اجرائیه
 • مالکیت انتقال گیرنده بر منافع در معامله با حق استرداد
 • انتقال منافع عین مستاجره از شرکت به مدیر
 • تایید و تصدیق وصیت نامه عادی توسط بعضی از وراث
 • اثر واگذاری منافع قسمتی از مورد اجاره توسط مستاجر در رابطه میان طرفین اجاره و مالک
 • قانون حاکم بر اجاره اماکن به منظور تجاری منعقده قبل از سال 1356
 • جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صغیر
 • امکان اقامه دعوی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن
 • عدم لزوم مشروعیت دخول در سقوط ولایت پدر
 • قانون حاکم در رسیدگی به احوال شخصیه و حقوق ارثیه وصیت ایرانیان غیرشیعه
 • لزوم اثبات رشد جهت خروج از حجر در امور مالی
 • قانون حاکم بر قراردادهای اجاره اماکن به منظور غیرتجاری، منعقده قبل از سال 1362
 • عدم لزوم طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل در دعوی موجر علیه مستاجر جزء مگر در صورت لزوم، جهت احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر
 • عدم تعلیق حق کسب یا پیشه یا تجارت به اماکن استیجاری مطب پزشکان
 • عدم تلقی دفتر وکالت دادگستری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت
 • تکلیف پدر به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع
 • عدم شمول ماده واحده الحاقی مصوب 1365 در خصوص اجاره نامه‌های تجدید و یا تمدید شده بعد از تصویب این ماده واحده
 • عدم نفوذ فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث توسط راهن بدون اذن مرتهن
 • عدم تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری
 • تعدیل نرخ مهریه
 • عدم سقوط حق حبس زوجه با صدور حکم تقسیط مهریه در اثر عسر و حرج زوج
 • مسئولیت مدنی و کیفری حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی
 • عدم تحقق وکالت زوجه از زوج در طلاق به دلیل ازدواج مجدد در صورت امتناع نامشروع زوجه از ادای وظایف زوجیت
 • حق حبس زوجه نسبت به مطلق وظایف شرعی و قانونی
 • شمول عنوان غرامات بر کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل مشتری
 • لزوم اثبات تقصیر و تخلف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها پیش از حکم به جبران خسارت

فصل دوم: آرای وحدت رویه آیین دادرسی مدنی

 • مرجع تعیین قیم برای محجور مقیم ایران
 • ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به دادخواست فرجامی
 • مفهوم نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض
 • حق واخواهی قیم از رأی غیابی دادگاه راجع به عزل خود
 • قابلیت تجدید نظر و فرجام رأی صادره در دعوی اعتراض شخص ثالث در امور حسبی
 • مسئول تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن
 • الزامی نبودن ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه
 • امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تادیه در دادگاه کیفری
 • عدم تأثیر غیبت متقاضی تحریر ترکه در جلسه رسیدگی به تحریر ترکه
 • هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از محکوم علیهم تضامنی
 • امکان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی به جهت زائد و منافی بودن با شهرت دارنده، بدون این که مخالف با مندرجات سند رسمی باشد
 • امکان رسیدگی دادگاه به سایر دلایل و مدارک در صورت امتناع تاجر از ابراز دفاتر
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه
 • امکان درخواست صدور حکم حجر توسط اشخاص ذینفع و ادامه رسیدگی دادگاه با فوت شخصی که درخواست او حجر او شده
 • دادگاه صالح در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها
 • مرجع صالح جهت تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر
 • طرق اجرای اسناد لازم الاجرا
 • مرجع صالح جهت تغییر نام‌های غیرممنوع
 • دادگاه صالح در دعاوی مطالبه اجرت المثل و وجوه مربوط به غیرمنقول در غیر مورد عقود و قراردادها
 • مرجع صالح جهت تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
 • طریقت داشتن سند سجلی در اثبات بلوغ
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو
 • عدم معافیت شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی
 • لزوم ابطال تصمیم واقدام سازمان زمین شهری در دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت در اجرای طرح تملک
 • غیرمالی بودن دعوای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و تأییدد صحت معامله برای تعیین امر که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری است
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری‌ها د ر مورد خودداری از صدور پرساختمان
 • لزوم طرح دعوی علیه کارخانه برای وصول بدهی کارخانه‌های ثبت شده
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به رد درخواست صدور پروانه کمک دندان‌پزشکی تجربی
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به اختالف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای اشخاص نسبت به اموالی که  دادگاههای انقالب، نامشروع شناخته و مصادره نموده اند
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال مرجع صالح جهت شکایت مراجع عمومی و دولتی و نیز شرکتهای دولتی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار  نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی
 • مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات تحقیق اوقاف
 • دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی راجع به مال غیرمنقول مربوط به شرکت
 • عدم معافیت بانک ملی به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی
 • صالحیت عام مراجع دادگستری با وجود صالحیت اداره تحقیق اوقاف  در رسیدگی به موضوع تعیین متولی
 • مرجع صالح جهت اثبات تابعیت
 • لزوم ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع  صالح در صورت نفی صالحیت دادگاههای عمومی و انقالب و نظامی از خود به صالحیت مراجع غیرقضایی
 • قابل فرجام بودن کلیه دعاوی مربوط به طالق
 • مرجع حل اختالف در صالحیت دادسرای نظامی و دادگاه عمومی
 • عدم استماع طرح دعوای خلع ید از مال غیرمنقول قبل از احراز و اثبات مالکیت
 • دادگاه صالح در دعاوی راجع به چک
 • مرجع صالح جهت اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری توسط سازمانهای دولتی
 • مرجع صالح در دعوی مطالبه مهریه منقول
 • مرجع صالح جهت تقسیم ترکه غیرمنقول
 • قابلیت تجدیدنظر رای دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی
 • دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
 • مرجع صالح جهت تعیین یا تغییر تاریخ واقعه فوت
 • عدم تاثیر تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی بر صالحیت دادگاه مرجوع الیه
 • عدم لزوم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه عمومی در رسیدگی به  دعاوی خانوادگی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده
 • شرایط الزام اداره ثبت احوال توسط دادگاه به صدور شناسنامه
 • مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های دو حوزه قضایی از  یک استان
 • دادگاه صالح بعد از تعیین قیم جهت عزل قیم و تعیین قیم جدید و  تعیین قیم موقت و سایر امور محجور
 • عدم لزوم تقدیم دادخواست در تقاضای دریافت جنین از دادگاه
 • مرجع صالح جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فصل سوم: آرای وحدت رویه حقوق تجارت

 • عدم امکان توقیف اموال تاجر ورشکسته
 • اثر عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به  واگذارنده برات یا اطالع نامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود
 • مطالبه وجه اسناد تجاری از استفاده کننده بالجهت در صورت حصول  مرور زمان تجاری
 • عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف
 • عدم حق تقدم سازمان امور مالیاتی در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به  آن از تاجر ورشکسته
 • نمایندگی بانک ها از طرف دارنده چک بی محل
 • طرح دعوی جبران خسارات علیه مامور متصدی حمل و نقل
 • گواهینامه عدم پرداخت چک به منزله واخواست چک
 • بطالن عملیات اجرائی در فاصله بین توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی
 • مقید نبودن مسئولیت ضامن در پرداخت وجه برات به به رعایت مواعد قانونی  توسط دارنده برات
 • اعتبار گواهی عدم پرداخت صادره از تمامی شعب بانک های عضو شبکه شتاب
 • اثر عدم تسلیم دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی پس از تاریخ  توقف بر رسیدگی به دعوای تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی

پاسخنامه تشریحی

 • آرای وحدت رویه جدید الحاقی
ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی

 • وزن 167 گرم
  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1402
 • نوبت چاپ چهارم
 • مولف (مولفان) دکتر مهدی فلاح خاریکی
 • نوع کتاب آزمونی
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • قطع جیبی
 • ناشر دوراندیشان
 • شابک 9786007896594
 • تعداد صفحه 224

امتیاز و دیدگاه کاربران آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی) | دکتر مهدی فلاح خاریکی

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.