شناسه محصول: 6386
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۱۷,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
آیین دادرسی مدنی - کتاب اول | واحدی
آیین دادرسی مدنی - کتاب اول | واحدی
موجود

۱۷,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب آیین دادرسی مدنی – کتاب اول | واحدی

فهرست عناوین :

یادداشتی بر پیشانی کتاب
بخش اول – کلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی مدنی
فصل دوم – فواید آیین دادرسی مدنی
فصل سوم – پیشینه تدوین قانون آیین دادرسی مدنی در ایران
بخش دوم- سازمان قضایی

فصل اول – تعریف سازمان قضایی
فصل دوم – سابقه تاریخی سازمان قضایی
مبحث اول – دادگستری در ایران باستان
مبحث دوم – دادگستری در دوران اسلامی
مبحث سوم – دادگستری در دوران معاصر
گفتار اول – دادگستری قبل از استقرار مشروطیت در ایران
الف)عدلیه دوره ناصرالدین شاه
ب) عدلیه دوره احمدشاه
گفتار دوم – دادگستری بعد از استقرار حکومت مشروطه تا حکومت پهلوی در ایران
گفتار سوم – دادگستری ایران از زمان پهلوی تا روی کار آمدن جمهوری اسلامی
قسمت اول – محاکم عمومی عدلیه
الف)دادگاه بخش
1-دادگاه بخش عادی
2- دادگاه بخش مستقل
3- دادگاه بخش سیار
ب)دادگاه شهرستان
پ)دادگاه استان
ت)دیوان عالی کشور
1-مواردی که شعب دیوان کشور، آرای معارض صادر نمایند
2- مواردی که دادگاه های دادگستری احکام معارض صادر کنند
3- مواردی که دادرسان دادگاه ها استنباط مغایر از قانون امور حسبی داشته باشند
قسمت دوم – محاکم اختصاصی
دسته اول – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات دادگستری
1- محکمه ی شرع
2- خانه های انصاف در روستا ها
3- شورای داوری در شهرها
4- هیات نظارت و شورای عالی ثبت
5- دادگاه حمایت خانواده
دسته ی دوم – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات دادگستری
1- هیات حل اختلاف متشکله دز ثبت احوال
2- هیات پولی و بانکی کشور
3- هیات داوری بورس
4- کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری ها
5- هیات حل اختلاف ثبتی در مناطق عشایری
6-هیات تجدیدنظر اجرای سازمان تامین اجتماعی
قسمت سوم – دادسراها

الف – سازمان دادسرا
ب – مختصات و ویژگی های دادسرا
پ – وظایف دادسرا
ت – سازمان و وظایف دادسرای دیوان عالی کشور
اول – سازمان دادسرای دیوان عالی کشور
دوم – وظایف دادسرای دیوان عالی کشور
1-اقدام در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در کشور
2-حضور دادستان کل یا نماینده او در شعب حقوقی دیوان کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور
3-اعلام نظر دیوان کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و مراجع غیردادگستری
4- حضور دادستان کل یا نماینده او در شعب کیفری دیوان عالی کشور
5- معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از پرداخت وجه تودیعی در صورت تشخیص عدم تمکن وی
6- اعمال نظارت بر دادسراهای سراسر کشور
7- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات
8- حل اختلاف بین دادستان انتظامی قضات و دادیاران دادسرای مذکور
9- ارجاع پرونده تخلفات اعضای هیات مدیره کانون وکلای و دادرسان و دادستان انتظامی وکلای به دادگاه عالی انتظامی قضات
10- عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی
11- عضویت در هیات موضوع ماده 3 لایحه قانونی اصلاح سال 1347
12- عضویت در شورای سازمان اسناد ملی به اجازه مواد 2 و 4
13- عضویت در شورای بورس اوراق بهادار
14- عضویت در شورای پول و اعتبار
15- فرجام خواهی دادستان کل نسبت به حکم یا قرار مغایر قانون
قسمت چهارم – اشخاص و سازمان های وابسته به دادگستری
دسته اول – اشخاص وابسته به دادگستری
1-قضات محاکم
2-مدیران دفاتر دادگاه ها و کارمندان تحت امر آنان
3-وکلای دادگستری
3-1- شرایط اخذ پروانه وکالت دادگستری
3-2- وکلای موظف به حفظ اسرار موکل خود هستند
3-3- وکلای موظف به قبول وکالت معاضدتی هستند
3-4- ممنوعیت وکلای از قبول وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود
3-5- ممنوعیت وکلای از توسط به دلایل خدعه آمیز
3-6- در صورت خیانت وکیل نسبت به موکل، به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد
3-7- وکلای ملزم به رعایت احترام و نزاکت در تمام مراحل
3-8- مراجع قانونی تعقیب انتظامی وکلا
3-9 – موقعیت ممتاز وکیل دادگستری و حمایت قانونی از وکلا
3-10- حق الوکاله وکلای طبق تعرفه یا توافق با موکل
3-11- اصحاب دعوی هر یک نمی توانند بیش از دو وکیل داشته باشند
4- کارشناسان رسمی دادگستری
5- مترجمان رسمی
دسته دوم – سازمان های وابسته به دادگستری
1-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2- دفاتر اسناد رسمی
2-1-شرایط انتصاب سردفتر اسناد رسمی
2-2- شرایط انتصاب دفتریاری اسناد رسمی
3- دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
1-3- وظایف دادسرای انتظامی قضات
3-2- طرز عمل دادسرای انتطامی
3-3- شرایط دادستان انتظامی قضات
3-4- تعلیق تعقیب قاضی متخلف در موارد خاص
3-5- وظایف دادگاه عالی انتظامی
3-6- ترکیب اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات
3-7- شرایط اعضای دادگاه عالی انتظامی و تجدیدنظر آن دادگاه
4- سازمان پزشکی قانونی
گفتار چهارم – دادگستری ایران بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی
قسمت اول – محاکم عمومی
الف – محاکم عمومی – طبق لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10 مهر 1358
ب – محاکم عمومی دادگستری طبق قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364
پ – محاکم عمومی دادگستری بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها
ت- محاکم عمومی دادگستری طبق قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو
ث – قانون تجدیدنظر آرای دادگاه مصوب 17/5/1372
قسمت دوم – محاکم اختصاصی دادگستری که جزء تشکیلات قوه قضاییه می باشند
1- دادگاه مدنی خاص
2- دادگاه انقلاب
3-دیوان عدالت اداری
3-1- پیشینه تاریخی
3-2- تشکیل دیوان عدالت اداری
4- دادگاه های نظامی
4-1- دادگاه های نظامی طبق قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی
4-2- تشکیل دادگاه انقلاب ارتش به موجب قانون مصوب 58 شورای انقلاب
4-3- دادگاه های کیفری ارتش طبق قانون الحاق سازمان قضایی ارتش
4-4- رسیدگی به جرایم عمومی و نظامی پاسداران کمیته ها در دادگاه های انقلاب اسلامی طبق ماده واحده مصوب 58
4-5- دادگاه های نظامی یک و دو طبق قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
5- دادگاه ویژه روحانیت
5-1- تشکیلات دادسرای ویژه روحانیت
5-2- تشکیلات دادگاه ویژه روحانیت
5-3- موارد صلاحیت دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت
6-شوراهای حل اختلاف
7- هیات نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک
8-هیات های موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65
دسته دوم – سایر مراجع اختصاصی که خارج از تشکیلات دادگستری هستند
1-هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها مراتع مصوب 1367
2- هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان
3- هیات واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی
4- کمیسیون تجدیذنطر موضوع ماده 52
5-کمیسیونن موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات فروشندگان
6- هیات عالی نظارت بر کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
7-کمیسیون موضوع تبصره دو بند سه الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها
8- هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیات هایی مستقیم
قسمت سوم – دادسراها
الف – حذف دادسرا از نظام قضایی کشور
ب – وظایف 371 گانه دادستان ها
قسمت چهارم – اشخاص و سازمان های وابسته به قوه قضاییه
دسته اول – اشخاص وابسته به قوه قضاییه
1- قضات محاکم
2- مدیران دفاتر دادگاه ها و کارمندان تحت امر آنان
3- وکلا دادگستری
4- کارشناسان رسمی دادگستری
4-1- تاسیس کانون مستقل کارشناسان رسمی
4-2- ارکان کانون کارشناسان
4-3- وظایف هیات مدیره کانون
4-4- شرایط اعطای پروانه کارشناسی
4-5- دادسرای انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان
5- مترجمان رسمی
دسته دوم – سازمان های وابسته به دادگستری
1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2-دفاتر اسناد رسمی
3-دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات
3-1- هیات تجدیدنظر انتظامی
3-2- محکمه عالی انتظامی قضات متشکله در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی
3-3- افزایش شعب دادگاه عالی انتظامی از یک شعبه به سه شعبه
4- سازمان پزشکی قانونی کشور
بخش سوم – دعاوی، دفاع یا پاسخ های خوانده و صلاحیت محاکم

فصل اول – دعاوی و اقسام آن
مبحث اول – تعریف دعوی
مبحث دوم – شرایط لازم برای اقامه دعوی
شرط اول – اهلیت قانونی اقامه کننده دعوی
شرط دوم – محرز بودن سمت مدعی یا آنکه به نمایندگی او اقامه دعوی کرده است
شرط سوم – ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی
شرط چهارم – حق مورد مطالبه و به عبارتی خواسته دعوی باید منجز باشد
شرط پنجم – ثبوت مدعی به از راه اقامه دعوی متعذر نباشد
شرط ششم – دعوی به طرفیت خوانده اقامه شود
شرط هفتم: دعوی مسبوق به سابقه رسیدگی و صدور حکم قطعی و نهایتا مشمول اعتبار امر مختومه نباشد
مبحث سوم – انواع دعاوی
الف- اقسام دعاوی به اعتبار نوع حق
1- دعاوی عینی
2- دعاوی دینی
ب- اقسام دعاوی به اعتبار موضوع حق
1- دعاوی منقول
2- دعاوی غیرمنقول
پ – اقسام دعاوی به اعتبار مالی یا غیر مالی بودن
گفتار اول – دعوای اصل مالکیت
گفتار دوم – دعاوی تصرف
قسمت اول – دعوای رفع تصرف عدوانی
قسمت دوم – دعوای رفع مزاحمت
قسمت سوم – دعوای ممانعت از حق
قسمت چهارم – موارد پیچیده و غامض مربوط به انواع دعاوی
فصل دوم – دفاع یا پاسخ های خوانده

مبحث اول – دفاع به معنی اخص ودفاع به معنی اعم
مبحث دوم – جهات افتراق دفاع ماهوی و ایرادات
فصل سوم – صلاحیت دادگاه ها و چگونگی حل اختلاف در صلاحیت
مبحث اول – تعریف صلاحیت و انواع صلاحیت
گفتار اول – تعریف صلاحیت
گفتار دوم – انواع صلاحیت
قسمت اول – صلاحیت ذاتی چیست؟
قسمت دوم – صلاحیت نسبی چیست؟
مبحث دوم – اختلاف در صلاحیت محاکم و چگونگی حل آن
اول – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری
دوم – در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه های دادگستری و مراجع غیر دادگستری
سوم – نمونه هایی از آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با صلاحیت ذاتی یا نسبی و مسائل راجع به حل اختلاف در صلاحیت دادگاه ها

ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب آیین دادرسی مدنی – کتاب اول | واحدی

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1394
 • نوبت چاپ ششم
 • مولف (مولفان) قدرت الله واحدی
 • ناشر میزان
 • نوع کتاب آموزشیکاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9789645997127
 • تعداد صفحه 364

امتیاز و دیدگاه کاربران آیین دادرسی مدنی - کتاب اول | واحدی

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.