بازخورد درباره این کالا
محصولات مشابه

بایسته های متون فقه دکتر محمدی

0 نفر
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
ناموجود

معرفی و فهرست کتاب بایسته های متون فقه دکتر محمدی

فهرست کتاب

کتاب قضاوت

1 ـ تعریف قضاوت و حکم آن(در زمان حضور امام(ع))

2 ـ حکم قضاوت در زمان غیبت

3 ـ شرائط اجتهاد

4 ـ مقدار لازم از علم کلام

5 ـ از علم اصول فقه و علوم دیگر

1/5 ـ مقدار لازم از ادله

2/5 ـ از قرآن مجید

3/5 ـ از سنت

4/5 ـ از اجماع و خلاف

5/5 ـ از دلیل عقل

6 ـ اجتهاد

7 ـ وجوب دادخواهی از مجتهدان

1/7 ـ حرمت دادخواهی از قضات جَور

8 ـ راه‌های ثبوت منصب قضاوت

9 ـ شرائط قاضی

10 ـ ارتزاق از بیت‌المال و دستمزد گرفتن

11 ـ روزی‌خواران از بیت‌المال

12 ـ اموری که برقاضی واجب یا مستحبّ است

13 ـ آغاز رسیدگی

14 ـ رشوه و حرمت آن

15 ـ صدور حکم

16 ـ تکلیف صلح

17 ـ برخی از آداب قضا

18 ـ تعریف مدعی و منکر (خواهان و خوانده)

19 ـ تعریف دعوا – دعوای غیرلازم

1/19 ـ دعوای مجهول

2/19 ـ دعوای غیر قطعی

20 ـ روش رسیدگی

الف) پاسخ با اقرار

21 ـ اقرار مدّعیٰ‌علیه

22 ـ ادعای اعسار – ثبوت آن

23 ـ انکار مدّعیٰ‌علیه و مسأله علم قاضی

24 ـ انکار مدعی‌علیه و چگونگی رسیدگی

25 ـ برگرداندن سوگند به مدعی

26 ـ نکول منکر، حکم به نکول

27 ـ اقامه بینه، گواه آوردن

28 ـ تزکیه شهود، اثبات عدالت گواهان

29 ـ آدابی دیگر از قضاوت

30 ـ سکوت مدّعی’‌علیه

31 ـ گفتاری درباره سوگند و سوگند خوردن

1/31 ـ قاضی می‌تواند کافر ذمی را به سوگند خودش برگرداند

2/31 ـ سخت‌گیری در سوگند

3/31 ـ پند و اندرز پیش از سوگند

4/31 ـ سوگند مطلق و مقید

5/31 ـ سوگند قطعی و سوگند نفی علم

32 ـ گفتاری درباره گواه و سوگند

1/32 ـ دعوائی که با یک گواه مرد و سوگند مدعی ثابت می شود: دعوای مالی

2/32 ـ دعوائی که با یک گواه مرد و سوگند مدعی ثابت نمی‌شود: دعوای غیرمالی

3/32 ـ گواهی و سوگند با هم مبنای حکم می‌باشند

4/32 ـ دعوای غیابی

5/32 ـ مورد دعوای غیابی

6/32 ـ موارد دیگر وجوب سوگند (استظهاری) به همراه بینه

33 ـ گفتاری درباره تداعی

1/33 ـ صورت اول هر دو متصرف باشند

2/33 ـ صورت دوم: هیچیک متصرف نباشند

3/33 ـ صورت سوم: یکی متصرف باشد ـ (مسأله ترجیح بینه داخل یا خارج)

4/33 ـ صورت چهارم: ادعای تمام مورد دعوا و نیمی از آن.

5/33 ـ ب ـ هرگاه (در صورت چهارم) مورد دعوا نزد شخص ثالث باشد:

6/33 ـ تاریخ داشتن یا نداشتن گواهی

34 ـ گفتاری درباره تقسیم و افراز

1/34 ـ تعریف تقسیم؛ تقسیم بیع نیست

2/34 ـ تقسیم اجباری

3/34 ـ تقسیم اختیاری

4/34 ـ تعدیل سهام

5/34 ـ چگونگی قرعه

6/34 ـ بطلان تقسیم

7/34 ـ مستحقٌ للغیر بودن مال مقسوم

کتاب شهادت (گواهی)

فصل اول: گواهی و شرائط آن

1 ـ گواه و شرائط او

2 ـ زمان دارا بودن شرائط

3 ـ موانع گواهی

4 – معلوم شدن موانع گواهی پس از صدور حکم

5 – مستند گواهی

6 – شناخت شخص مورد گواهی

7 – استفاضه مستند گواهی

8 – تحمّل گواهی واجب است

9 – ادای گواهی واجب است

10 ـ گواهی باید یقینی باشد

فصل دوم – شرح اقسام حقوق از نظر گواهی گواهان

1 / 11 – یکم: حقوقی که با گواهی چهار مرد ثابت می شوند. برخی از حقوق با گواهی چهار مرد ثابت می شود و آن زنا، لواط و مساحقه است.

2 / 11 – دوم: حقوقی که با گواهی دو مرد ثابت می‌شوند

3 / 11 – سوم: حقوقی که با گواهی دو مرد، یک مرد و دو زن، با یک مرد و سوگند مدعی ثابت می‌شوند

4 / 11 –چهارم: حقوقی که با گواهی مردان و زنان ثابت می‌شوند

5 / 11 – اثبات وصیت

6 / 11 – پنجم: حقوقی که با گواهی زنان به همراه مردان، یا سوگند مدعی ثابت می‌شوند

فصل سوم: گواهی بر گواهی

12 ـ مورد گواهی بر گواهی

1 / 12 ـ حقوق مشترک میان حق‌الله و حق‌الناس

2/ 12 – برای اثبات گواهی هر گواهِ اصل، گواهی دو گواه فرع لازم است

3 / 12 – شرط قبول گواهی فرع

4 / 12 – چگونگی ادای گواهی وسیله گواه فرع

5 / 12 – سومین گواهی پذیرفته نیست

فصل چهارم: برگشت گواهان از گواهی

13 – برگشت پیش از صدور حکم

1 / 13 – هرگاه برگشت از گواهی پس از صدور حکم حاکم باشد و محکوم به مال باشد.

2 / 13 – هرگاه برگشت از گواهی پس از صدور حکم باشد و محکوم‌به مال نباشد.

3 / 13 – تأثیر رجوع از گواهی در مورد قصاص پیش از اجرای حکم (صورت اول)

4 / 13 – رجوع از گواهی پس از قصاص

5 / 13 – آثار گواهی دروغ در مورد طلاق

6 / 13 – از بین بردن استمتاع از زن موجب ضمان نمی‌باشد

7 / 13 – آیا بین طلاق بائن و رجعی در این مسأله فرقی نیست؟

8 / 13 – باید نکاح باطل نباشد

14 – ثبوت دروغگوئی گواهان نزد قاضی

کتاب وقف

1 – تعریف وقف

2 – صیغه وقف

3 – آیا قصد قربت و قبول لازم است؟

4 ـ قبض شرط لزوم وقف است

5 – چیزهایی که داخل در موقوفه است

1 / 6 – تنجیز

2 / 6 – دوام

3 / 6 – اقباض

4 / 6 – خارج ساختن ملک از ملکیت خود

7 – شرائط مورد وقف

1 / 7 – مملوک بودن

2 / 7 – قابل انتفاع بودن با بقای عین

3 / 7 – آیا لازم است که مدت انتفاع از آن طولانی باشد؟

4 / 7 – امکان قبض دادن داشته باشد

5 / 7 – وقف فضولی

6 / 7 – وقف مال مشترک جایز است

8 – شرائط وقف و تعیین متولی

8 – وظائف و حقوق متولی

9 – شرائط موقوف‌علیه

1 / 9 – موارد استثناء:

2 / 9 – پاسخ به سؤالی مقدّر

3 / 9 – پاسخ به سؤال مقدّر دیگر

4 / 9 – مسلمان کیست؟

5 / 9 – شیعه کیست؟

6 / 9 – امامیه کیست؟

7 / 9 – هاشمی کیست؟

8 / 9 – زن و مرد یکسان از وقف بهره مند می‌شوند

در اینجا چند مسأله است.

10 – مسأله اول: مخارج موقوفه بر عهده کیست؟

11 – مسأله دوم: منظور از «فی‌سبیل‌الله»، «سبیل‌الخیر» و «سبیل‌الثواب»

12 ـ مسأله سوم: منظور از «فرزندان»

13 – مسأله چهارم: وقف بر مسجد محل با از بین رفتن محل

1 / 13 ـ 0 منظور از «فقراء» یا «علوی‌ها»

2 / 13 – بلد وقف یا بلد واقف؟

14 – پایان یافتن نسلی و تأثیر آن بر اجاره موقوفه

1 / 14 – حدود مسئولیت ورثه موجر

2 / 14 – اجاره متولی با مرگ او باطل نمی‌شود

کتاب عطیّه (بخشش)

1 – اقسام عطایا و تعریف صدقه، شرائط صدقه(ایجاب و قبول و قبض و قصد قربت)

2 – صدقه واجب بر بنی‌هاشم حرام است، صدقه دادن به کافر ذمی و مسلمان سُنّی جایز است

3 – دوم – هبه

4 – در ابراء قبول شرط نیست

1 / 4 – در هبه قصد قربت شرط نیست

2 / 4 – تفاوت گذاشتن میان فرزندان ناپسند است

5 – موارد رجوع در هبه

6 – هبه ضمان‌آور نیست

7 – منجزّات مریض تا یک سوم دارائی او نافذ است

8 – سوم – حق سکنیٰ و توابع آن

1/ 8 ـ حق عمریٰٰ و حق رقبیٰ

2 / 8 – موضوع حق سکنیٰ و حق عمریٰ و حق رقبیٰ

9 – چهارم: تحبیس

1 / 9 – آیا مورد حبس از ملکیت مالک خارج می‌شود؟

2 / 9 – صور هیجده‌گانه حبس و سکنی

مشخصات و ویژگی کتاب بایسته های متون فقه دکتر محمدی

 • وزن 225 g
  • تعداد صفحه

   208

 • شابک

  9789645113634

 • وزن

  225 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1390
 • نوبت چاپ دوم
 • مولف (مولفان) دکتر ابوالحسن محمدی
 • نوع کتاب دانشگاهی
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • قطع وزیری
 • ناشر میزان
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید