بازخورد درباره این کالا

ساده ‌ساز آیین دادرسی مدنی | فرحناکیان

0 نفر

معرفی و فهرست کتاب ساده ‌ساز آیین دادرسی مدنی | فرحناکیان

در خصوص کتاب ساده ساز فرحناکیان

از سری مجموعه های حقوقی ساده ساز کتاب «ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرحناکیان» تالیف دکتر فرشید فرحناکیان است. مجموعه های حقوقی ساده ساز از انتشارات بنیاد حقوقی میزان است.

کتاب ساده ساز فرحناکیان در یک جلد و سه قسمت به آموزش آیین دادرسی مدنی پرداخته است. شیوه آموزش در آن به سبک پرسش و پاسخ است. به منظور آمادگی در آزمونهای حقوقی از قبیل آزمون وکالت و قضاوت طراحی شده است. برخی از ویژگی های کتاب ساده ساز آدم فرحناکیان از قرار زیر است.

ویژگی های کتاب ساده ساز فرحناکیان

 • تفکیک سوالات چهارگزینه ای سنوات گذشته بر اساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص مرتبط از قبیل قانون شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و غیره
 • تدوین و تجمیع سوالات 4 گزینه ای پرتکرار و مشابه در آزمونهای مختلف در یک سوال
 • پاسخنامه تشریحی با ارجاع به منابع سوال شامل قوانین و مقررات و رفرنس های اصلی
 • طراحی جداول مربوط به مواعد آیین دادرسی مدنی
 • ذکر منبع و زمان برگزاری آزمونی که سوال در آن طرح شده است
 • مناسب جهت آمادگی در آزمونهای وکالت، وکلا مرکز قوه قضائیه، قضاوت، سردفتری و ارشد
 • استفاده از منابع معتبر برای توضیحات لازم
 • آموزش آیین دادرسی مدنی توسط مجموعه ای از قوانین و مقررات به سبک پرسش و پاسخ
 • طراحی کتاب برای تست خوانی نه صرفا منبعی برای تست زدن
 • منبعی مناسب برای جمع بندی، خلاصه نویسی و مرور سریع
 • مجموعه ای کامل از قوانین مورد نیاز برای یادگیری آیین دادرسی مدنی
 • استفاده از قوانین بر اساس درجه اهمیت آنها به صورت کامل یا فقط در حد ارجاع و استناد به آنها.

بیشتر بخوانید:

معرفی کامل کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرحناکیان

فهرست کتاب

 

قانون‌ ایین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌

باب‌ اول‌ ـ در صلاحیت‌ دادگاه‌ها

فصل‌ اول‌ ـ در صلاحیت‌ ذاتی‌ و نسبی‌ دادگاه‌ها

فصل‌ دوم‌ ـ اختلاف‌ در صلاحیت‌ و ترتیب‌ حل‌ ان‌

باب‌ دوم‌ ـ وکالت‌ در دعاوی‌

باب‌ سوم‌ ـ دادرسی‌ نخستین‌

فصل‌ اول‌ ـ دادخواست‌

فصل‌ دوم‌ ـ بهای‌ خواسته‌

فصل‌ سوم‌ ـ جریان‌ دادخواست‌ تا جلسه‌ رسیدگی‌

فصل‌ چهارم‌ ـ جلسه‌ دادرسی‌

فصل‌ پنجم‌ ـ توقیف‌ دادرسی‌ و استرداد دعوا و دادخواست‌

فصل‌ ششم‌ ـ امور اتفاقی‌

فصل‌ هفتم‌ ـ تامین‌ دلیل‌ و اظهارنامه‌

فصل‌ هشتم‌ ـ دعاوی‌ تصرف‌ عدوانی‌، ممانعت‌ از حق‌ و مزاحمت‌

فصل‌ نهم‌ ـ سازش‌ و درخواست‌ ان‌

فصل‌ دهم‌ ـ رسیدگی‌ به‌ دلایل‌

فصل‌ یازدهم‌ ـ رای‌

باب‌ چهارم‌ ـ تجدیدنظر

فصل‌ اول‌ ـ احکام‌ و قرارهای‌ قابل‌نقض‌ و تجدیدنظر

فصل‌ دوم‌ ـ ارای‌ قابل‌ تجدیدنظر

فصل‌ سوم‌ ـ مهلت‌ تجدیدنظر

فصل‌ چهارم‌ ـ دادخواست‌ و مقدمات‌ رسیدگی‌

فصل‌ پنجم‌ ـ جهات‌ تجدیدنظر

باب‌ پنجم‌ ـ فرجام‌خواهی‌

فصل‌ اول‌ ـ فرجام‌خواهی‌ در امور مدنی‌

فصل‌ دوم‌ ـ اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌

فصل‌ سوم‌ ـ اعاده‌ دادرسی‌‌

باب‌ ششم‌ ـ مـواعـد

فصل‌ اول‌ ـ تعیین‌ و حساب‌ مواعد

فصل‌ دوم‌ ـ دادن‌ مهلت‌ و تجدید موعد

باب‌ هفتم‌ ـ داوری‌

باب‌ هشتم‌ ـ هزینه‌ دادرسی‌ و اعسار

فصل‌ اول‌ ـ هزینه‌ دادرسی‌

فصل‌ دوم‌ ـ اعسار از هزینه‌ دادرسی‌

باب‌ نهم‌ ـ مطالبه‌ خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد

فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌

فصل‌ دوم‌ ـ خسارات‌

فصل‌ سوم‌ ـ مستثنیات‌ دین‌

قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مصوب‌ اول‌ ابان‌ ماه‌

فصل‌ اول‌ ـ قواعد عمومی‌

فصل‌ دوم‌ ـ توقیف‌ اموال‌

فصل‌ سوم‌ ـ فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌

فصل‌ پنجم‌ ـ اعتراض‌ شخص‌ ثالث‌

فصل‌ ششم‌ ـ حق‌ تقدم‌

فصل‌ هفتم‌ ـ تادیه‌ طلب‌

فصل‌ هشتم‌ ـ هزینه‌های‌ اجرایی‌

فصل‌ نهم‌ ـ احکام‌ و اسناد لازم‌الاجرای‌ کشورهای‌ خارجی‌

قانون‌ امور حسبی‌ مصوب‌ دوم‌ تیرماه 1319‌

باب‌ اول‌ ـ در کلیات‌

باب‌ دوم‌ ـ در قیمومت‌

فصل‌ اول‌ ـ صلاحیت‌ دادگاه‌ قیمومت‌

فصل‌ دوم‌ ـ ترتیب‌ تعیین‌ قیم‌

فصل‌ سوم‌ ـ اختیارات‌ و مسؤولیت‌ قیم‌

فصل‌ چهارم‌ ـ عزل‌ قیم‌

باب‌ سوم‌ ـ امور راجع‌ به‌ امین‌

باب‌ چهارم‌ ـ  راجع‌ به‌ غایب‌ مفقودالاثر

فصل‌ اول‌ ـ در صلاحیت‌ دادگاه‌

فصل‌ دوم‌ ـ در تعیین‌ امین‌

فصل‌ سوم‌ ـ دادن‌ اموال‌ به‌ طور موقت‌ به‌ تصرف‌ ورثه‌

فصل‌ چهارم‌ ـ در حکم‌ موت‌ فرضی‌

باب‌ پنجم‌ ـ در امور  راجع‌ به‌ ترکه‌

فصل‌ اول‌ ـ در صلاحیت‌

فصل‌ دوم‌ ـ در مهر و موم‌

فصل‌ سوم‌ ـ در برداشتن‌ مهر و موم‌

فصل‌ چهارم‌ ـ در تحریر ترکه‌

فصل‌ پنجم‌ ـ راجع‌ به‌ دیون‌ متوفا‌

فصل‌ ششم‌ ـ راجع‌ به‌ وصیت‌

فصل‌ هفتم‌ ـ در تقسیم‌

فصل‌ هشتم‌ ـ در ترکه‌ متوفای‌ بلاوارث‌

فصل‌ نهم‌ ـ راجع‌ به‌ ترکه‌ اتباع‌ خارجه‌

فصل‌ دهم‌ ـ در تصدیق‌ انحصار وراثت‌

باب‌ ششم‌ ـ در هزینه‌

قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ پانزدهم‌ تیرماه‌ 1373 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌

ایین‌نامه‌ اصلاحی‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ نهم‌ بهمن‌ماه‌ 1381 با اصلاحات‌ بعدی‌

ایین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ () اصلاحی‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1387

قانون‌ شوراهای‌ حل‌ اختلاف‌ مصوب‌ هجدهم‌ تیر ماه 1388‌

ایین‌ نامه‌ شوراهای‌ حل‌ اختلاف‌ مصوب‌ شانزدهم‌ فروردین‌ ماه 1388‌

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌ و اصطلاحات‌

فصل‌ دوم‌ ـ تشکیلات‌ شورا

فصل‌ سوم‌ ـ انتخاب‌ اعضای‌ شورا

فصل‌ چهارم‌ ـ قاضی‌ شورا

فصل‌ پنجم‌ ـ صلاحیت‌ شورا

فصل‌ ششم‌ ـ داوری‌

فصل‌ هفتم‌ ـ ترتیب‌ رسیدگی‌ در شورا

فصل‌ هشتم‌ ـ اتخاذ تصمیم‌ و صدور رای‌

فصل‌ نهم‌ ـ ابلاغ‌ اوراق‌ و اجرای‌ احکام‌ شورا

فصل‌ دهم‌ ـ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اعضای‌ شورا

فصل‌ یازدهم‌ ـ اموزش‌

فصل‌ دوازدهم‌ ـ امور مالی‌ و اداری‌ و پشتیبانی‌

فصل‌ سیزدهم‌ ـ نظارت‌ و بازرسی‌

فصل‌ چهاردهم‌ ـ اطلاع‌ رسانی‌

دستورالعمل‌ نحوه‌ تشکیل‌ و راه‌ اندازی‌ دادگاه‌ های‌ سیار مصوب‌ بیست‌و دوم‌ مردادماه 1387‌

ایین‌نامه‌ ارایه‌ خدمات‌ الکترونیک‌ قضایی‌ مصوب‌ بیست‌ و دوم‌ خردادماه 1391‌

قانون‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ مصوب‌ نهم‌ خرداد ماه 1385‌

قانون‌ نظارت‌ بر رفتار قضات‌ مصوب‌ هفدهم‌ مهرماه 1390‌

جدول‌ مواعد قانون‌ ایین‌ دادرسی‌ مدنی‌

جدول‌ هزینه‌های‌ دادرسی‌ و اجرایی‌

 

مشخصات و ویژگی کتاب ساده ‌ساز آیین دادرسی مدنی | فرحناکیان

 • وزن 1600 g
  • تعداد صفحه

   1176

 • شابک

  9786222120504

 • وزن

  1600 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ هجدهم
 • مولف (مولفان) فرشید فرحناکیان
 • نوع کتاب دانشگاهی
 • نوع جلد جلد سخت با روکش کاغذ
 • قطع وزیری
 • ناشر میزان
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه