بازخورد درباره این کالا

قراردادهای بی او تی (تنظیم، ساختار و قوانین حاکم) دکتر شیروی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۶۰,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب قراردادهای بی او تی (تنظیم، ساختار و قوانین حاکم) دکتر شیروی

درخصوص کتاب

کتاب قراردادهای بی اوتی – تنظیم، ساختار و قوانین حاکم قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی او تی) یکی از روش‌هایی است که در چند دهه گذشته در جهت آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی مورد توجه کشورهای گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز در یکی دو دهه گذشته برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به بی او تی توجه شده است. هرچند در دهه گذشته به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی استفاده از بی او تی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی توفیق زیادی نداشته است، این روش به صورت گسترده‌تری برای اجرای طرح‌های کوچک داخلی مد نظر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی ایران قرار گرفته است. این روزها حتی در سطح شهری، شهرداری‌ها از بی او تی برای احداث شهربازی، حمل و نقل شهری و حتی احداث پل عابر پیاده استفاده می‌‌کنند. کتاب قراردادهای بی‌اوتی درصدد است به شیوه جدید جنبه‌ها و ابعاد گوناگون این قراردادها را از جهت مسایل قانونی و مفاد و شرایط قراردادی تبیین و تحلیل نماید. این اثر تلاش دارد به نثر ساده و روان ولی در عین حال دقیق و مستحکم مسایل پیچیده یک قرارداد سرمایه‌گذاری بلند مدت را تشریح و نحوه تنظیم مفاد آن را بیان کند. کتاب یاد‌شده می‌تواند برای کلیه مدیران، مذاکره‌کنندگان، حقوقدانان، مهندسان مشاور، کارشناسان و کلیه کسانی که در صدد بررسی، مذاکره و انعقاد قراردادهای بی او تی، بی‌او‌او یا سایر ترتیبات مشارکت عمومی-خصوصی هستند مفید واقع شود.

فهرست کتاب

 

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم قـراردادهای سـاخت، بـهره‌‌بـرداری و واگذاری (بی.او.تی)

الف) تعریف پروژه‎‌‌های بی.او.تی

ب) ساختار کلی بی.او.تی

ج) مشخصه‌‌های اساسی بی.او.تی

د) نمونه‌‌هایی از قراردادهای بی.او.تی

ﻫ) سایر انواع قراردادهای بی.او.تی

و) پروژه‌‌های موضوع بی.او.تی

گفتار دوم: مقایسه قـراردادهـای بی.او.تی با قـراردادهای مشابه

اول: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با  قراداد اخذ وام دراز مدت

دوم: روش  بی.او.تی در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی

سوم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تجارت متقابل

چهارم: قراردادهای بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای تأمین مالی پروژه‌‌

پنجم: روش بی.او.تی در مقایسه با قراردادهای اعطای امتیازات

فصل دوم: انگیزه‌‌های استفاده از روش بی.او.تی

مقدمه

گفتار اول: آزاد سازی اقتصادی

گفتار دوم: جذب سرمایه‎های داخلی و خارجی

گفتار سوم: جذب فناوری و دانش فنی پیشرفته

اول: آموزش

دوم: اخذ لیسانس و یا سایر پروانه‌ها

سوم: دانش فنی

گفتار چهارم: بهره‌‌مند شدن از مدیریت کارآمد

فصل سوم: نقش دولت پذیرای سرمایه در موفقیت طرحهای بی.او.تی

گفتار اول: نقش دولت پذیرای سرمایه در موفقیت طرحهای بی.او.تی

گفتار دوم: ایجاد بستر حقوقی مناسب جهت تسهیل طرحهای بی.او.تی

مورد اول: تجربه هند

مورد دوم: تجربه یونان

گفتار سوم: ایجاد مرکز خاص جهت انتشار مقررات و سیاستهای دولتی و آموزش

فصل چهارم: مفاد قراردادهای بی.او.تی

مقدمه

گفتار اول: وضعیت حقوقی کنسرسیوم

الف) تشکیل کنسرسیوم در قالب یک شرکت تجاری

ب) تشکیل کنسرسیوم در قالب یک مشارکت مدنی

گفتار دوم: تعهدات دولت پذیرای سرمایه

الف) اعطای امتیاز به کنسرسیوم برای ساخت یک پروژه

ب) اعطای مجوز به کنسرسیوم جهت تشکیل شرکت و کنترل آن

ج) اعطای امتیاز بهره‌‌برداری از پروژه به کنسرسیوم در مدت معین

د) تضمین تبدیل درآمد حاصله به ارز خارجی و مجوز انتقال آن از کشور

مشکلات تبدیل درآمد حاصله‎ به ارز معتبر

مقابله با مشکلات تبدیل درآمد پروژه‎ به ارزهای معتبر

ه) سایر تعهدات

گفتار سوم: تعهدات کنسرسیوم

الف) تأمین مالی پروژه

سرمایه‌گذاری اعضای کنسرسیوم

اخذ وام

انتشار اوراق قرضه

پیش‎بینی مخارج اضافی و غیر منتظره

مشارکت دولت در تأمین مالی پروژه‎

ب) ساخت پروژه بر طبق مشخصات مقرر در قرارداد

مشخصه‌‌ها و ویژگی‎های پروژه (شرح کار)

پیش بینی تغییرات ضروری

مشارکت دولت در ساخت

ج) بهره‌‌برداری از پروژه مطابق مقررات مندرج در قرارداد

اول: تعیین زمان شروع بهره‌‌برداری

دوم: تعیین مدت بهره‌‌برداری

د) عرضه کالاها وخدمات با مشخصات معین و با کیفیت مطلوب

۱- عرضه مستمر کالاها وخدمات

الف) برقراری خسارت مالی

ب) فسخ قرارداد

ج) برقراری یک سیستم جایگزین

۲- کیفیت مناسب کالاها و خدمات

الف) مراقبت و نگهداری از تأسیسات

ب) قابلیت جذب کالاها و خدمات

ج) نظارت و کنترل فنی بر مراحل اجرای پروژه‌‌

۳- رعایت ایمنی و سلامت

ﻫ) انتقال پروژه به دولت پذیرای سرمایه

و) حفظ محیط زیست

مرمت و بازسازی

برقراری سیاست‌‌های کلی

گفتار چهارم: سایر شروط قراردادی

الف) نظارت و کنترل دولت بر اجرا و بهره‌برداری از پروژه

ب) نظارت و کنترل دولت بر هزینه‌ها

ج) تعدیل قرارداد و انجام مذاکرات مجدد

د) کنترل قیمت

ﻫ) قانون حاکم بر قرارداد

و) برقراری یک سیستم حل اختلاف

فصل پنجم: بستر قانونی اجرای قراردادهای بی.او.تی در ایران

مقدمه

گفتار اول: مقررات کلی ناظر به بی.او.تی

الف) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۱) بی.او.تی مشمول حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

۲) استفاده از بی.او.تی در بخش دولتی و غیر دولتی

۳) بازگشت سرمایه و منافع حاصله از عملکرد اقتصادی طرح

۴) عدم تضمین سود آور بودن پروژه توسط دولت

۵) تضمین خرید محصولات

۶) بیمه، قانون حاکم بر قرارداد و مرجع حل و فصل اختلافات

۷) اعمال حق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی در طول قرارداد بی.او.تی

۸) انتقال پروژه بی.او.تی به دولت

۹) انتقال پروژه بی.او.تی به تأمین کننده منابع مالی

ب) حمایت‌های مقرر در معاهدات دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

ج) مقررات مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

د) مالیات

ﻫ) سایر قوانین و مقررات کلی

گفتار دوم: مقررات ویژه در بخشهای اقتصادی خاص

الف) طرحهای مرتبط با وزارت راه و ترابری

۱- بی.او.تی در بخش راه و ترابری

۲- بی.او.تی در طرح‌‌های مرتبط با فرودگاه‌‌های کشور

ب) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت نیرو

ج) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت نفت

د) مقررات خاص در طرحهای مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

گفتار سوم: موانع قانونی بی.او.تی

الف) موانع موجود در قانون اساسی

ب) موانع موجود در قوانین عادی

جمع بندی و نتیجه گیری

پیوست‌‌ها

قانـون ترکیه راجـع به مشارکت در سرمایه‌‌گذاری و خدمات بر مبنای رسـاخت، بهره‌‌برداری و انتقال

تصـویب‌‌نامه شـماره CP/87 کمیته دولتی مشارکت و سرمایه‌‌گذاری ویتنام راجع به قراردادهای ساخت، بهره‌‌برداری و انتقال

مقررات اجرایی جمهوری خلق چین راجع به سرمایه‌گذاری خارجی از طریق روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری

قانون جمهوری شماره ۷۷۱۸ دولت فیلیپین در مورد بی.او.تی

قرارداد نمونه ساخت، بهره‌برداری و انتقال

مشخصات و ویژگی کتاب قراردادهای بی او تی (تنظیم، ساختار و قوانین حاکم) دکتر شیروی

 • وزن 440 g
  • تعداد صفحه

   380

 • شابک

  9789645116987

 • وزن

  440 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ سوم
 • مولف (مولفان) دکتر عبدالحسین شیروی
 • نوع کتاب دانشگاهی
 • نوع جلد جلد گالینگور (سخت)
 • قطع رقعی
 • ناشر میزان
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه