بازخورد درباره این کالا

مسئولیت مدنی دولت | دکتر ملکوتی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

45,000 تومان

معرفی و فهرست کتاب مسئولیت مدنی دولت | دکتر ملکوتی

فهرست عناوین :

مقدمه

بخش اول- مسئولیت مدنی و ضمان در فقه و حقوق

فصل اول: مفهوم مسئولیت
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی قراردادی
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی قهری
گفتار سوم: تقسیم بندی مسئولیت مدنی در فقه
گفتار چهارم: تقسیم بندی مسئولیت مدنی در قانون مدنی
مبحث دوم: مقایسه ضمان و مسئولیت مدنی در فقه
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی ضمان در فقه
گفتار دوم: مفهوم ماهوی ضمان در فقه
گفتار سوم: مفهوم ضمان در قانون مدنی
مبحث سوم: مبنا و منبع ضمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مصادیق ضمان مبتنی بر تقصیر در فقه
گفتار سوم: عدم استثنای غصب بر قاعده ضمان
مبحث چهارم: منابع و ارکان ضمان در فقه
مبحث پنجم: ارکان تحقیق شمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مفهوم ماهوی ضمان در فقه
گفتار سوم: مفهوم ضمان در قانون مدنی
مبحث سوم: مبنا و منبع ضمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مصادیق ضمان مبتنی بر تقصیر در فقه
گفتار سوم: عدم استثنای غصب بر قاعده ضمان
مبحث چهارم: منابع و ارکان ضمان در فقه
مبحث پنجم: ارکان تحقق ضمان در فقه
گفتار اول: ارکان ضمان قراردادی در فقه
گفتار دوم: ارکان ضمان قهری در فقه
گفتار سوم: ضرر در فقه
گفتار چهارم: دیه و ضمان قهری در فقه
گفتار پنجم: ماهیت ارش در فقه
گفتار ششم: ارش و خسارت مازاد بر دیه
گفتار هفتم- ضرر معنوی در فقه
مبحث ششم- رابطه سببیت در فقه
گفتار اول- عدم شرط وجود تقصیر در وقوع زیان به حالت تسبیب واحد
گفتار دوم- مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه
فصل دوم: خسارت ناشی از اعمال دولت
مبحث اول: دولت ضامن خسارات فاقد مسئولیت
گفتار اول: سابقه فقهی و ماهیت جبران خسارت‌های فاقد مسئول از سوی دولت
گفتار دوم: مبنای توجیه حکم جبران خسارت فاقد مسئول از بیت المال
گفتار سوم: اشکال مسئولیت دولت (حاکمیت) در جبران خسارات فاقد مسئول
گفتار چهارم: نوع مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات وارده‌ی فاقد مسئول به شهروندان
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی دولت در جبران زیان‌های وارده توسط عامل ناشناخته
گفتار اول: نظریه تقصیر
گفتار دوم: دامنه خسارات
گفتار سوم: شرایط تحقق و ثبوت حکم جبران ضرر فاقد مسئول از سوی دولت
مبحث سوم: مسئولیت مدنی دولت در خصوص خسارات وارده به اشخاص ناشی از اعمال خود
گفتار اول: اعمال حاکمیتی
گفتار دوم: اعمال متصدی
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی
گفتار چهارم: تحلیل یک رای مرتبط
بخش دوم: مصادیق مسئولیت مدنی دولت

فصل اول: مصادیق مسئولیت مدنی دولت ناشی از اجرای وظایف حاکمیتی
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خطارات وارده به شهروندان در فضای اینترنت
گفتار اول: دولت و اعمال زیانبار در فضای اینترنت
گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال خود نسبت به خسارات وارده در فضای اینترنت به شهروندان
گفتار سوم: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات وارده ناشی از اعمال سایرین در فضای اینترنت
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی در فضای اینترنت
گفتار پنجم: مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال کاربران فضای اینترنت
مبحث دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات جادهای
گفتار اول: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارت وارده ناشی از احداث راه
گفتار دوم: بررسی بند 0 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و نظریه شورای نگهبان پیرانمون آن
گفتار اول: طرق عمده احداث راه
گفتار دوم: اشکال وقوع خسارت در احداث و بهره‌برداری از راه‌ها
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال زیانبار بانک‌ها
گفتار اول: مسئولیت مدنی بانک‌ها نسبت به خسارات وارده به مشتریان
گفتار دوم: تبیین مسئولیت مدنی بانک بر اساس نوع رابطه میان بانک و مشتری
گفتار سوم: مسئولیت مدنی بانک نسبت به خسارات وارده به مشتریان خارج از قرارداد
گفتار چهارم: مبنای تقصیر
گفتار پنجم: نظریه فرض تقصیر
گفتار ششم: نظریه خطر
مبحث پنجم: تقسیم مسئولیت مدنی بانک و اعضای هیئت مدیره نسبت به خسارات وارده به مشتریان
گفتار اول: خسارت وارده ناشی از عملیات بانکی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره بانک
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها نسبت به خسارات حاصله
گفتار چهارم: مبنای مسئولیت مدنی هیئت مدیه نسبت به زیان وارده ناشی از تصمیمات ایشان به سهامداران
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی مدیر عامل بانک نسبت به خسارات وارده به سهامداران و اشخاص ثالث
گفتار ششم: مسئولیت مدنی دولت در نسبت به خسارات وارده توسط بانک‌ها به مشتریان
مبحث ششم: نوع مسئولیت مدنی بانک مرکزی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث از جانب بانک‌ها
گفتار اول: مبنای مسئولیت بانک مرکزی
گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی بانک مرکزی
فصل دوم: مصادیق مسئولیت مدنی دولت حوزه‌های نظارتی
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از عملیات بورس
گفتار اول- مسئولیت مدنی مسئولان سازمان بورس
گفتار دوم- ساختار بازار بورس
گفتار سوم- ماهیت و ارکان بازار بورس
گفتار چهارم: وظایف هیئت مدیره سازمان بورس
مبحث دوم: مسئولیت مدنی شهرداری‌ها نسبت به خسارات وارده به شهروندان
گفتار اول: مسئولیت مدنی شهرداری ناشی از اعمال مستقیم زیانبار خود
گفتار دوم: وظایف شهرداری‌ها
گفتار سوم: اعمال موجد مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار چهارم: خسارات ناشی از ترک وظایف شهرداری
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث سوم: مسئولیت شهرداری‌ها در قبال شهروندان ناشی از خسارات وارده توسط پیمانکاران
گفتار اول: پیمانکار عمرانی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات وارده توسط پیمانکار مراقبتی به شهروندان
گفتار سوم: مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات وارده توسط پیمانکار بهره‌بردار به شهروندان
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت و تولید کنندگان خودرو در قبال شهروندان نسبت به خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای
گفتار اول: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال زیاندیدگان
گفتار دوم: مسئولیت منی دولت نسبت به خسارات ناشی از تصادفات خودروها
منابع

 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:

مشخصات و ویژگی کتاب مسئولیت مدنی دولت | دکتر ملکوتی

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1398
 • نوبت چاپ اول
 • مولف (مولفان) دکتر رسول ملکوتی
 • ناشر مجد
 • نوع کتاب آموزشی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9786001938306
 • تعداد صفحه 226
 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه