brand logo

وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی

شناسه محصول: 3179
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی
وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی
موجود

۲۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی

در خصوص کتاب وکلای جوان بدانند 8

عنوان روی جلد هشتم وکلای جوان بدانند، «امور حسبی» است. امور حسبی، تالیف ابراهیم اسماعیلی هریسی وکیل پایه یک دادگستری است.

در  کتاب «وکلای جوان بدانند 8» 59 آزمون اختبار تجزیه و تحلیل شده است. سوالات از درس امور حسبی و آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده است. امور حسبی درس مجزایی در حقوق نیست. بلکه بخشی از حقوق مدنی را در قسمت مربوط به اشخاص تشکیل می دهد.

امور حسبی از مباحث مهم و اساسی است. وکیل دادگستری باید بر مقررات آن تسلط کافی داشته باشد. از این رو، کانون وکلای دادگستری برای درک بیشتر وکلا از امور حسبی، آن را به عنوان درس جداگانه در آزمون اختبار قرار داده اند. هدف از این تفکیک این است که  وکلا، اشراف بیشتری بر این قانون داشته باشند.

معرفی کامل تر مجموعه کتب وکلای جوان بدانند را از اینجا مطالعه کنید

سرفصل های کتاب وکلای جوان بدانند 8

 1. آثار حقوقی تقصیر قیم در حفظ مال مولی علیه
 2. حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری
 3. اداره اموال جنین به عهده کیست؟
 4. ضرورت تحصیل گواهی انحصار وراثت و موارد استفاده از آن
 5. آثار قانونی فرزند خوانده ای که پدر واقعی او معلوم شود
 6. تنفیذ وصیت نامه در یک بخش و ابطال آن در بخش دیگر
 7. بررسی اعمال حقوقی ولی قهری به زیان محجور
 8. بررسی اعمال حقوقی قیم پس از عزل وی
 9. آثار محجوریت وصی در اداره امور صغیر مجنون
 10. اگر شخصی وارث نداشته باشد آیا او در وصیت خود آزادی مطلق دارد؟
 11. نحوه اقامه دعوا برای وصول بدهی ‌های مالی متوفی در حالات مختلف
 12. چگونگی اداره امور صغیر در زمان حجر پدر و پس از آن
 13. وضعیت حقوقی مالکیت ورثه نسبت به ماترک متوفی با وجود طلبکاران
 14. لزوم رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی قهری
 15. لزوم ارائه گواهی انحصار وراثت جهت ثبت ملک غیر منقول به نام ورثه و امکان تحصیل گواهی انحصار وراثت توسط غیروارث
 16. حدود اختیارات قانونی قیم و ولی قهری و ضرورت نظارت دادستان در هر دو مورد
 17. بررسی تعارض وصیت نامه رسمی و عادی و تقدم و تاخر آن دو
 18. ملاک سن اشخاص از لحاظ مسئولیت کیفری و حقوقی و نیز از جهت طرح دعوا و پاسخگویی به دعاوی حقوقی و کیفری و معیار سن قانونی برای ازدواج
 19. وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه، قبل از تصفیه ی آن
 20. تعارض سند رسمی مالکیت که به موجب وصیت نامه عادی صادر شده، با مبایعه نامه عادی
 21. ملاک قانونی سن اشخاص برای صدور اجراییه و طرح دعوا و پاسخگویی به دعوا
 22. مسئولیت قیم در نگهداری اموال و حقوق مالی مولی علیه
 23. وضعیت حقوقی احوال شخصیه افراد غیر مسلمان غیر زرتشتی، غیر کلیمی و غیر مسیحی به عنوان اقلیت های مذهبی ساکن کشور
 24. چگونگی تصفیه و تقسیم ترکه بین ورثه ی متوفای غیرمسلمان در فرض وجود یک وارث مسلمان
 25. بررسی تعارض وصیت نامه رسمی با وصیت نامه خود نوشت (عادی)
 26. ملاک تشخیص رشد و بلوغ از لحاظ علمی و بررسی صحت ازدواج در دو حالت رشد یا بلوغ
 27. چگونگی تشخیص سفیه از غیر سفیه
 28. امکان اثبات حجر یا رفع حجر در دادگاه کیفری
 29. اثبات زوجیت و اثبات نسب
 30. نحوه استیفای ثمنیه ی اعیانی زوجه از ماترک
 31. نحوه مطالبه ی ماترک که در تصرف احد از ورثه می باشد
 32. آیا اجازه ی فروش اموال صغیر با دادسراست یا دادگاه؟
 33. وضعیت اعتبار وصیت نامه ای که در یکی از محاضر رسمی کشور خارجی تنظیم شده است
 34. دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
 35. آیا تنفیذ حکم وصیت نامه، احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا خیر؟
 36. تکلیف مغازه ای که سرقفلی آن بین متوفی و سایر شرکا مشاع است، در صورتی که اختلافی بین شرکای غیر متوفی حاصل شود
 37. امکان صدور اجراییه برای چک برگشت شده متوفی در دو حالت قبول و رد ترکه
 38. اداره اموال غایب مفقودالاثر با امین است
 39. آثار حقوقی محجوریت وصی پس از فوت موصی
 40. اختیارات و تکالیف قیم
 41. آثار قبول و رد ترکه نسبت به ورثه ای که آن را قبول یا رد کرده است
 42. تحریر ترکه و صورت تحریر ترکه
 43. چگونگی ابطال معامله غیر نافذ قیم در خصوص مال غیر منقول صغیر
 44. آیا امکان مطالبه اجرت المثل ماترک از وراث متصرف وجود دارد؟
 45. منع قانونی تراضی به تقسیم ماترک چنان چه در بین ورثه، صغیر و محجور باشد
 46. آیا طرح شکایت از جانب صغیری که از وی رفع صغر شده علیه قیم خیانت کار در مراجع کیفری قابل رسیدگی است؟
 47. مرجع صالح جهت گواهی حصر وراثت، توارث زوجه از قیمت اموال غیر منقول زوج، مرجع صالح جهت طرح دعوای امور راجع به ماترک، رفع تصرف اشخاص ثالث از ترکیه از سوی کدام ورثه مجاز است؟
 48. تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر و وجوه افتراق و اشتراک حضانت و ولایت
 49. ضرورت تصویب دادستان در معامله اموال غیرمنقول محجور
 50. مرجع صدور گواهینامه حصر وراثت، اقدامات قابل انجام علیه وراث متوفی و ثالث در صورتی که ترکه منقول و غیر منقول در تصرف ورثه و ثالث باشد. همچنین چگونگی اقدامات قانونی در مورد وصیت نامه عادی
 51. کتمان نام یکی از وراث در اخذ گواهی انحصار وراثت چه آثار حقوقی و کیفری دارد، چگونگی تعیین قیم برای صغیری که مقیم یا ساکن خارج از کشور است و اقدام قانونی در مورد وصیت نامه عادی قبل و بعد از اخذ گواهی انحصار وراثت
 52. در تقاضانامه اجراییه در صورتی که متعهد محجور باشد باید علاوه بر نام متعهد نامه نماینده قانونی وی نیز ذکر شود و مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیست
 53. اگر وصی مجنون گردد چه اقدام قانونی برای اداره امور صغیر مجنون قابل اجراست؟
 54. تعیین وضعیت وصیت بیش از ثلث ماترک، حفظ حقوق صغیر بعد از فوت پدر، اعتبار وصیت نامه عادی، تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول متوفی
 55. اعتراض به رای غیابی توسط یکی از ورثه که علیه ورثه دیگر صادر شده، قانونا امکان پذیر نیست
 56. طلب متوفی پیش از سررسید دین قابل وصول از طرف ورثه نیست
 57. در صورت وجود صغیر بین ورثه، آنها نمی توانند ترکه را بدون دخالت دادگاه تقسیم کنند
 58. زوجه متوفی از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد، نه از عین آن
 59. وجوه کمک و اعانه پرداخت شده به اولاد صغیر جزو ماترک محسوب نمی شود

ویژگی های کتاب وکلای جوان بدانند 8

 • مشتمل بر 59 سوال آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز در امور حسبی
 • پاسخ های کاملا تشریحی، مستدل و مستند به منابع معتبر قانون مدنی، قانون امور حسبی، سایر قوانین مرتبط، آرای وحدت رویه و دکترین حقوقی
 • بیان ساده و روان
 • منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319
 • به روز رسانی، اصلاح و ویرایش در بازه های زمانی مشخص
 • جرح و تعدیل، حذف و اضافه نمودن سوالات جدید به جای سوالات قبلی که به علت تغییر قانون معتبر نمی باشند
 • توضیح مباحث مرتبط با پاسخ پرسش در قالب درسنامه در موارد ضروری

سایر کتب این مجلد را از لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:

 1. جلد یکم: پیشه وکالت(آموزش بایدها و نبایدهای حرفه وکالت)
 2. جلد دوم: حقوق مدنی(پاسخ به پرسش های حقوق مدنی آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)
 3. جلد سوم: حقوق ثبت(پاسخ به پرسش های حقوق ثبت آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)
 4. جلد چهارم: حقوق تجارت(پاسخ به پرسش های حقوق تجارت آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)
 5. جلد پنجم: میزان و محاسبه حق الوکاله، تمبرمالیاتی، سهم صندوق حمایت و سهم صندوق تعاون
 6. جلد ششم: آیین دادرسی مدنی( پاسخ به پرسش های آیین دادرسی مدنی آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)
 7. جلد هفتم: آیین دادرسی کیفری(پاسخ به پرسش های آیین دادرسی کیفری آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)
 8. جلد نهم: حقوق جزا(پاسخ به پرسش های حقوق جزای آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1373 به بعد)

 

ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی

 • وزن 350 گرم
  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1402
 • نوبت چاپ نهم
 • مولف (مولفان) ابراهیم اسماعیلی هریسی
 • ناشر دادگستر
 • نوع کتاب کاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9786002821324
 • تعداد صفحه 300

امتیاز و دیدگاه کاربران وکلای جوان بدانند (جلد هشتم) امور حسبی | هریسی

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…