بازخورد درباره این کالا

وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم ) آیین دادرسی کیفری | هریسی

0 نفر
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

50,000 تومان

معرفی و فهرست کتاب وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم ) آیین دادرسی کیفری | هریسی

فهرست مطالب

شماره پرسش/ صفحه

 

«مقدمه» / 11

1- برخی از اقدامات نادرست دادسرا در زمینه ارجاع پرونده به دادیار به جای بازپرس و جلوگیری از دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و قرار بازداشت موقت و نحوه اعتراض به آن / 13

2- قرار تامین کیفری، صلاحیت محاکم، مرجع اعتراض به آرا، تعدد متهم، تعدد اتهام / 28

3- جلب متهم اختلاف نظر بازپرس و دادستان در خصوص نوع قرار تامین کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی قتل عمدی که بعدا شبه عمد تشخیص می شود، قرار جلب به دادرسی، صدور کیفرخواست و اثر نبود وکیل در جلسه رسیدگی در تصمیم دادگاه / 65

4- بررسی وظایف و اختیارات دادگاه بخش، صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم منافی عفت و استثنای وارد بر آن / 80

5- صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان در رسیدگی به اتهامات اشخاصی که دارای سمت و مقام رسمی و دولتی هستند / 91

6- جلب رضایت شاکی، تاثیر اقرار شاکی در جرایم زنای به عنف و آدم ربایی، تکالیف مرجع قضایی و نحوه اعاده دادرسی پس از اقرار شاکی / 111

7- رعایت اصل تناسب در قرار تامین وثیقه و نحوه جایگزینی سند مالکیت در قرار وثیقه / 130

8- بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری دو و انقلاب و کیفری یک ویژه نوجوانان، درستی صدور قرار تامین کیفری، حکم غیابی و مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض به حکم غیابی / 137

9- صلاحیت محلی دادسرا در صورت تعدد اتهام متهم، چگونگی صدور قرار تامین کفالت، نحوه اعتراض به قرار کفالت، صدور یک قرار تامین برای عناوین متعدد جرم و عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در جرایم سرقت و کلاهبرداری / 157

10- احضار متهم، جلب متهم، نوع قرار تامین علیه متهم، چگونگی تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی، افزایش میزان حبس متهم در مرحله واخواهی و چگونگی رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مجازات حبس و جبران خسارات شکات / 170

11- صلاحیت دادگاه نظامی و چگونگی رسیدگی به اتهام جرم نظامی در دادگاه اطفال با نوجوان شریک جرم و رسیدگی مستقل دادگاه کیفری دو به جرم عمومی فرد نظامی / 178

12- مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی بخش، اختیار تشکیل جلسه از طرف دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضا و اعاده دادرسی از حکم قطعی در دیوان عالی کشور / 185

13- تعیین مقام ذی صلاح تحقیق در جرم قتل عمد و مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب جرم مذکور و امکان اعتراض مجدد در صورت تایید آن توسط دادگاه کیفری یک، در دادگاه تجدیدنظر و چگونگی تعقیب مجدد متهم در صورت کشف دلیل جدید از سوی شاکی / 191

14- صلاحیت محلی دادسرای تعقیب کننده متهم، صدور قرار تامین واحد، حداکثر مدت بازداشت موقت متهم، مرجع صالح به اعتراض متهم راجع به قرار بازداشت موقت، چگونگی صدور کیفرخواست واحد نسبت به اتهامات متعدد متهم و دادگاه صالح به رسیدگی جرایم قتل عمدی و سرقت خودرو / 196

15- آیا مردم عادی حق دستگیری متهم را دارند؟ در چه مواردی متهم به طور مستقیم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهام او به دادگاه اعزام می شود؟ اگر موضوع اتهام از جرایم درجه هشت باشد و اتهام وارد تشخیص نشود چه مقامی چه تصمیمی اتخاذ می کند و آیا تصمیم او قابل اعتراض است یا خیر؟ / 203

16- اقدامات غیرقانونی ضابطان دادگستری در کشف جرم، صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادگاه های نظامی) به جرایم نظامی و عادی سرباز وظیفه، چگونگی اعتراض به حکم دادگاه کیفری دو چنانچه رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و امکان شکایت از اتهام ضرب و جرح پس از یک سال از تاریخ وقوع آن / 209

17- مسایلی پیرامون ارتکاب جرم تبعه ایرانی به اتفاق تبعه ترکیه، صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به جرم مزبور، مرجع رسیدگی اعتراض به آن و تکلیف مرجع قضایی ایران در صورت عدم دسترسی به متهم تبعه ترکیه / 222

18- بررسی مرور زمان کیفری و تغییر قانون آیین دادرسی کیفری و تاثیر آن در مرور زمان اجرای حکم و چگونگی تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در جرم سرقت / 227

19- مطالبی پیرامون: اعمال غیرقانونی ضابطان دادگستری بدون دستور مقام قضایی پس از ارتکاب جرم، دستور جلب متهم در قتل بدون احضار او، دستگیری متهم توسط اشخاص عادی در جرم غیرمشهود، ضمانت اجرای عدم برخورداری متهم از حق همراه داشتن وکیل، مرجع صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض قرار بازداشت موقت، مرجع صالح حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص ماهیت جرم ارتکابی، مانعه الجمع بودن حکم برائت و حکم قتل شبه عمدی در یک دادنامه، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض اصحاب دعوا راجع به قتل شبه عمد / 234

20- اقدام های غیرقانونی پلیس پس از شناسایی و دستگیری متهمان، قرار بازداشت موقت غیرقانونی بازپرس، صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان و خلا قانونی راجع به صلاحیت ذاتی برخی از دادگاه ها در رسیدگی به جرایمی که صلاحیت اشخاص، صلاحیت ذاتی آنها را دگرگون می نماید / 246

21- چگونگی جلب محکوم علیه جهت اجرای حکم حبس، اثر مداخله قاضی اجرای احکامی که در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب محکوم علیه را صادر کرده است، نحوه اجرای محکومیت های حبس و مالی از سوی اجرای احکام کیفری و کشف جنون محکوم علیه توسط قاضی اجرای احکام کیفری / 256

22- تکلیف بازپرس در جلب متهم در صورتی که متهم دارای عذر موجه برای حضور باشد، نوع قرار تامین کیفری در جرم کلاهبرداری، آیا در جرم کلاهبرداری تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی بزه دیده ضروری است، تعیین تکلیف قرار جلب به دادرسی در صورت مخالفت دادستان با بازپرس، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری و ضرورت اخذ آخرین دفاع توسط دادگاه و مرجع اعتراض به حکم محکومیت کلاهبرداری و تکلیف دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به جرم مزبور / 260

23- در صورت ارتکاب قتل توسط فرد بزرگسال به همراه نوجوان کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد؟ اگر از بزرگسال مذکور مقادیری مواد مخدر کشف شود دادگاه بخش چه وظایف و صلاحیتی دارد؟ آیا حکم برائت قابل درخواست اعاده دادرسی است یا خیر / 266

«مقدمه»

هم سوال از علم خیزد هم جواب

همچنان که خار و گل از خاک و آب

 

همان طوری که خوانندگان گرامی اطلاع دارند، قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 تقریبا هم زمان با قانون جدید مجازات اسلامی به تصویب رسید ولیکن پس از اصلاحات به عمل آمده، در سال 1394 به مرحله اجرا درآمد.

پیش از آن، راقم این سطور پاسخ پرسش های پیش از سال 94 را بر مبنای قانون قدیم در جلد هفتم سلسله کتاب های «وکلای جوان بدانند…» به رشته تحریر درآورده و به خوانندگان عزیز عرضه داشته بود. مع هذا با نسخ قانون قدیم و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کتاب مذکور به عقیده بسیاری از خوانندگان محترم از حیز انتفاع ساقط و آنچه رشته شده بود پنبه شد!!

از آنجا که پرسش های اختیار آیین دادرسی کیفری بر اساس قانون جدید از سال 94 به بعد تدریجا منتشر و در اختیار عموم قرار گرفت لذا کتاب حاضر در چاپ نخست محصول پاسخ پرسش های سال های 94 و 95 مجموعا تعداد هفت پرسش از پرسش های آزمون اختبار را شامل گردید و در چاپ دوم پاسخ پرسش سال های بعد به رشته تحریر درآمد.

در پایان لازم است به سه نکته اشاره شود:

1- نظر به این که مطالب کتاب حاضر دارای سلسله مراتب منطقی نیست و هر پرسش به طور تجریدی پاسخ خاص خود را در بردارد، ممکن است برخی مطالب در بعضی پرسش ها به صورت تکراری جلوه کند. این تکرار خالی از لطف نیست زیرا خواننده ای که بدون التفات به مطالب آغازین و پیشین در صدد مطالعه هر یک از پرسش ها به طور متفرقه و نامنظم باشد، می تواند مطالب کامل را در مطالعه هر یک از پرسش ها ملاحظه نماید و ناگزیر از رعایت ترتیب در مطالعه پاسخ پرسش ها نباشد. بدین جهت تکرار مطالب و توضیحات لازم، می تواند مفید فایده برای خواننده باشد.

2- همانند سایر کتاب های «وکلای جوان بدانند…» این کتاب نیز ممکن است دارای نواقص و ایراداتی باشد که از نگاه تیزبین خواننده دور نماند. بنابراین از خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا دارد اشکالات احتمالی را به این بنده تذکر تا در چاپ های بعدی مورد امعان نظر قرار گیرد.

3- پاسخ قریب به اتفاق پرسش های این کتاب با یاری جستن از کتاب ارزشمند آیین دادرسی کیفری (جلد یکم و دوم) جناب آقای دکتر علی خالقی صورت گرفته است. اگر به لحاظ قلم ساده و روان آن استاد گرامی، خوانندگان عزیز حظی از این کتاب برده باشند قطعا باید مدیون و ممنون استاد یاد شده باشند.

توفیق همکاران جوان و غیر جوان را از خداوند بزرگ خواهانم.

 

ابراهیم اسماعیلی هریسی

بهار 1397 تهران

 

مشخصات و ویژگی کتاب وکلای جوان بدانند ( جلد هفتم ) آیین دادرسی کیفری | هریسی

 • وزن 178 g
  • تعداد صفحات

   272

 • شماره شابک

  9786002821522

 • وزن

  178 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ چهارم
 • مولف (مولفان) ابراهیم اسماعیلی هریسی
 • ناشر دادگستر
 • نوع کتاب کاربردی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید
محصولات مشابه