شناسه محصول: 2674
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
ناموجود
بازخورد درباره این کالا

معرفی و فهرست کتاب کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی | دکتر علی فلاح

ویژگی این کتاب:

تطبیق موضوعات به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت
تطبیق مواد قانونی در مجموعه ی قوانین داخلی
تطبیق نظرات متعدد حقوقی و ارائه نظر نهایی
تطبیق قوانین خاص با همدیگر و ارتباط آن ها با قوانین عام
تطبیق نص قوانین با دکترین و رویه قضایی و رویه آزمونی
ارائه مطالب خلاصه و نموداری و جدولی

فهرست عناوین:

فصل اول: حقوق تجارت 1- تاجر حقیقی

شناسایی تجار حقیقی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجات مصوب17/3/1393 (مطالعه آزاد)
شناسایی تجار
شناسایی اعمال تجاری
بررسی تکمیلی دلالی
بررسی تکمیلی حق العمل کاری
بررسی تکمیلی تصدی حمل و نقل
قائم مقام تجارتی
نظم تطبیقی دلالی – حق العمل کاری
نگاه دیگر
حقوق و تکالیف تجار حقیقی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
داشتن دفاتر تجاری
حقوق و تکالیف تجار حقیقی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
ضمانت در قوانین تجاری نظن تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
ضمانت
فصل دوم – حقوق تجارت2 – شرکت ها

شناسایی مفهوم و انواع شرکت های تجاری در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
مفهوم و انواع شرکت های تجاری
قواعد عمومی تشکیل شرکت های تجاری
تشکیل شرکت های سهامی
تشکیل شرکت های سهامی عام
تشکیل شرکت های سهامی خاص
تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود
تشکیل شرکت های تضامنی
تشکیل شرکت های نسبی
آثار تشکیل شرکت ها
انحلال شرکت های تجاری در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
انحلال شرکت های سهامی
انحلال شرکت های غیر سهامی
بررسی ارکان شرکت ها در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393
رکن تصمیم گیرنده
رکن اداره کننده
رکن نظارتی
بررسی سرمایه شرکت ها از جمله اوراق سهام و قرضه و مشارکت در قوانین نظم تطبیقی
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
اوراق سهام
اوراق مشارکت و قرضه
تغییرات در سرمایه شرکت ها
فصل سوم: حقوق تجارت3

بررسی شرایط شکلی اسناد تجاری در قوانین نظم تطبیقی
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
مفهوم و انواع اسناد تجاری
شرایط شکلی برات
شرایط شکلی سفته
شرایط شکلی چک
ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی اسناد تجاری
ویژگی ها و اوصاف ناشی از شرایط شکلی اسناد تجاری
بررسی قبولی و نکول اسناد تجاری در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
بررسی پرداخت و عدم پرداخت اسناد تجاری در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
پرداخت و عدم پرداخت در برات و سایر اسناد
بررسی مسئولیت در اسناد تجاری درقوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
مسئولیت در اسناد تجاری
بررسی حقوق و تکالیف دارنده اسناد تجاری درقوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
تکالیف اصلی
اعتراض و واخواست
برات رجوعی
بررسی تحلیلی و تفصیلی چک در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی 1372 و 1382
بررسی تطبیقی قانون تجارت مصوب 17/3/1393 (مطالعه آزاد)
فصل چهارم: حقوق تجارت 4- ورشکستگی

بررسی مفهوم ورشکستگی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
بررسی انواع ورشکستگی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
انواع ورشکستگی(عادی، تقصیر، تقلب)
بررسی احراز ورشکستگی و آثار آن در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
احراز ورشکستگی
آثار ورشکستگی
بررسی ارگان های تصفیه ورشکستگی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
تعیین ارگان های تصفیه و وظایف آنان
بررسی اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
اقدامات مربوط به تصفیه
تعیین دارایی تاجر ورشکسته
بررسی قرارداد ارفاقی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
قرارداد ارفاقی و شرایط آن
بررسی تقسیم دارای ورشکسته در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
تقسیم دارایی ورشکسته
بررسی دعاوی استرداد در ورشکستگی در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
دعاوی استرداد و حالت های مختلف آن
بررسی خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار در قوانین نظم تطبیقی

بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 17/3/1393(مطالعه آزاد)
خاتمه ورشکستگی و اعاده اعتبار

ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی | دکتر علی فلاح

 • وزن 524 گرم
  • تعداد صفحه

   368

 • شابک

  9786005776850

 • وزن

  524 گرم

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1399
 • نوبت چاپ سی و چهارم
 • مولف (مولفان) دکتر علی فلاح
 • نوع کتاب آزمونی
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • قطع وزیری
 • ناشر دوراندیشان

امتیاز و دیدگاه کاربران کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی | دکتر علی فلاح

هنوز امتیازی ثبت نشده است
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.