brand logo

شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن

شناسه محصول: 9801
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۴۵۵,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن
موجود

۴۵۵,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن

کتاب شرح آزمونی حقوق مدنی ترکمن در قالب درسنامه به رشته تحریر در آمده است. سرفصل های حقوق مدنی ترکمن منطبق با سرفصل های دانشگاهی می‌باشد. بنابراین شرح آزمونی مباحث آزمونی حقوق مدنی یک تا حقوق مدنی هشت را پوشش می‌دهد.

شرح آزمونی حقوق مدنی ترکمن در 8 بخش طراحی شده است. در انتهای هر بخش تعدادی سوال تالیفی به همراه پاسخ نامه تشریحی آن تعبیه شده است.

بیشتر بخوانید:

معرفی کامل کتاب شرح آزمونی حقوق مدنی ترکمن

سرفصل های شرح آزمونی مدنی ترکمن

 1. بخش اول: حقوق مدنی 1

 • غایب مفقودالاثر
 • قیمومت
 1. بخش دوم: حقوق مدنی 2

 • مال
 • اموال منقول و غیرمنقول(ماده 11)
 • انواع مال غیرمنقول
 • انواع مال منقول
 • اموالی که مالک خاص ندارد(ماده 23)
 • اموال عمومی
 • حق
 • اثبات مالکیت
 • شرایط اعمال اماره تصرف
 • حق انتفاع
 • حق ارتفاق
 • دیوار
 • حیوان ضاله
 • شکار
 • دفینه
 • وقف
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 2 بخش اول
 • پاسخ نامه تشریحی حقوق مدنی 2 بخش اول
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 2 بخش دوم
 • پاسخ نامه تشریحی حقوق مدنی 2 بخش دوم
 1. بخش سوم: حقوق مدنی 3

 • تعهد
 • واقعه حقوقی
 • عمل حقوقی
 • ایقاع
 • عقد
 • عقد لازم
 • راه های انحلال عقد لازم
 • خیار(حق فسخ)
 • عقد جایز
 • عقد معوض و غیرمعوض
 • عقد از لحاظ نحوه انعقاد
 • ذکر نام و احکام آنها در قوانین
 • عقد به اعتبار کیفیت انشا
 • عقد از لحاظ نقش زمان
 • عقد از حیث منافع و سود متعاملین
 • عقد از حیث آزادی در چانه زنی
 • عقد از حیث تبعیت
 • عقد از لحاظ وجود شرط
 • شرایط اساسی صحت معاملات
 • اراده(قصد و رضا)
 • ایجاب
 • قبول
 • زمان وقوع عقد
 • مکان وقوع عقد
 • عیوب توافق
 • اشتباه
 • اکراه
 • اضطرار
 • نمایندگی
 • انجام اعمال حقوقی توسط محجوران
 • شرایط مورد معامله
 • جهت معامله
 • معامله به قصد فرار از ادای دین
 • اصول حاکم بر قرارداد
 • مواردی که قائم مقام نیستند
 • تعدیل
 • مسئولیت قراردادی
 • تعهد به نفع ثالث
 • شروط
 • شروط صفت (ماده 235)
 • شرط نتیجه (ماده 234 و 236)
 • شرط فعل
 • تعهد به فعل ثالث
 • فضولی
 • وفای به عهد
 • ابرا
 • اقاله
 • تبدیل تعهد
 • تهاتر
 • مالکیت ما فی ذمه
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 3
 • پاسخ نامه تشریحی حقوق مدنی 3
 1. بخش چهارم: حقوق مدنی 4

 • در الزاماتی که بدون قرارداد واقع می شود
 • ایفا ناروا
 • اداره فضولی مال غیر
 • غصب
 • استیفا
 • اتلاف
 • تسبیب
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 4
 • پاسخ نامه تشریحی حقوق مدنی 4
 1. بخش پنجم: حقوق مدنی 5

 • خواستگاری
 • نامزدی(وعده نکاح)
 • هدایای نامزدی(ماده 1037)
 • خلاصه
 • قابلیت صحی برای ازدواج
 • اجازه ولی در نکاح دختر باکره
 • موانع نکاح
 • شرایط نکاح
 • اراده
 • ایجاب و قبول
 • شروط ضمن عقد نکاح(ماده 1119)
 • وکالت در نکاح
 • نکاح موقت
 • توافق مهریه
 • شرایط مهریه
 • مالکیت زن بر مهریه
 • حق حبس
 • انواع مهریه
 • اثر طلاق قبل از نزدیکی بر مهر
 • آثار نکاح
 • روابط غیرمالی زن و شوهر
 • تکالیف مشترک زوجین
 • ریاست مرد بر خانواده
 • اختیار زوج در تعیین مسکن
 • روابط مالی زن و شوهر
 • نفقه
 • تخلف از پرداخت نفقه
 • موجبات انحلال نکاح
 • فسخ نکاح
 • بررسی خیارات در عقد نکاح
 • خیار عیب
 • خیار تدلیس
 • خیار تخلف از شرط
 • طلاق
 • موجبات طلاق
 • طلاق به درخواست زن
 • شرایط طلاق
 • تشریفات طلاق
 • اجرای صیغه طلاق
 • ثبت طلاق
 • انواع طلاق
 • طلاق رجعی
 • رجوع
 • طلاق بائن
 • طلاق خلع
 • عده
 • عده نکاح دائم
 • عده در نکاح موقت
 • عده وفات
 • اقسام شبهه
 • ارکان زنا
 • نگاهداری و تربیت اطفال
 • حضانت
 • سلب حضانت
 • تربیت اطفال
 • ولایت قهری
 • وظایف و اختیارات ولی قهری
 • اختیار تعیین وصی
 • برکناری ولی قهری یا انضمام امین
 • قرابت
 • قرابت نسبی
 • نفقه اقارب
 • خویشانی که ملزم به انفاق به یکدیگر هستند
 • تعدد منفق
 1. بخش ششم: حقوق مدنی 6

 • بیع
 • بیع شرط
 • انعقاد بیع
 • آثار بیع
 • انتقال مالکیت
 • تسلیم
 • حق حبس
 • ضمان معاوضی
 • ضمان درک
 • ثمن
 • خیارات
 • خیار حیوان
 • خیار شرط
 • خیار تاخیر ثمن
 • خیار رویت و تخلف وصف
 • خیار غبن
 • خیار عیب
 • خیار تدلیس
 • خیار تبعض صفقه
 • خیار تفلیس
 • اجاره اشخاص
 • اجاره خدمه و کارگر
 • اجاره متصدیان حمل
 • مزارعه
 • مساقات
 • جعاله
 • قرض
 • صلح
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 6
 • پاسخ نامه حقوق مدنی 6
 1. بخش هفتم: حقوق مدنی 7

 • شرکت
 • تقسیم
 • ودیعه
 • عاریه
 • وکالت
 • اعقاد وکالت
 • ضمان
 • حواله
 • کفالت
 • رهن
 • هبه
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 7
 • پاسخ نامه حقوق مدنی 7
 1. بخش هشتم: حقوق مدنی 8

 • شفعه
 • وصیت
 • وصیت عهدی
 • ارث
 • تعدد موجبات ارث
 • شرایط ارث
 • زنده بودن وارث در زمان فوت مورث
 • مشروعیت نسب
 • وجود ترکه(دارایی مثبت)
 • تصفیه ترکه
 • مالکیت ورثه بر ترکه
 • اثر قبول یا رد ترکه
 • موانع ارث
 • حجب
 • حجب نقصانی
 • حجب رد
 • قائم مقامی
 • نحوه ارث بری
 • فرض بر
 • تعصیب و عول
 • میراث زوج و زوجه
 • تاثیر انحلال نکاح بر توارث زوجین
 • ارث حبوه
 • ارث خنثی
 • قانون حاکم بر ارث
 • سوالات تالیفی حقوق مدنی 8
 • پاسخ نامه حقوق مدنی 8

ویژگی های کتاب

 • تمرکز کتاب شرح آزمونی بر مباحثی که سایر مولفان کمتر به آن ها پرداخته اند. مباحثی از قبیل غایب مفقودالاثر و قیمومت از حقوق مدنی 1
 • تمرکز شرح آزمونی بر مباحثی که دارای ارزش آزمونی هستند
 • حذف مباحثی از حقوق مدنی که به نظر مولف از اهمیت آزمونی کمتری برخوردار است
 • شرح مباحث به صورت مستدل و مستند به منابع معتبر قانون مدنی، سایر قوانین، قوانین خاص، دکترین حقوقی، آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی
 • بیان نکات مهم و کاربردی در حقوق مدنی ترکمن
 • تست های تالیفی طبقه بندی شده در انتهای هر بخش
 • طبقه بندی موضوعی تست های تالیفی
 • پاسخ های تشریحی، مستدل و مستند به منابع معتبر
 • برجسته کردن واژگان تستی از قبیل نیست، است و غیره با خط کشیدن زیر آن ها . واژگانی که در جلسه آزمون اصلی به علت کم دقتی، داوطلب گزینه اشتباه را انتخاب می کند
 • طراحی ویژه آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری و ارشد
 • دسته بندی و بیان نکات مهم درون پاسخ های تشریحی
 • تفکیک سوالات از پاسخ نامه
 • جمع بندی مطالب در آخر هر مبحث با استفاده از نمودار
 • مناسب جهت جمع بندی، خلاصه نویسی و مرور
 • دسته بندی موضوعات و عنوان های فرعی ذیل عنوان اصلی با استفاده از نمودار
 • مقایسه ی مفاهیم مشابه و درج تفاوت ها در جدول
 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:
ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن

  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1400
 • نوبت چاپ اول
 • مولف (مولفان) حسام الدین ترکمن
 • ناشر مهر پویان پویا
 • نوع کتاب آزمونی
 • قطع وزیری
 • نوع جلد جلد شومیز (مقوای روکش دار)
 • شابک 9786229679951
 • تعداد صفحه 708

امتیاز و دیدگاه کاربران شرح آزمونی حقوق مدنی | ترکمن

هنوز امتیازی ثبت نشده است
 • کیفیت محتوا
  2.5
 • قیمت مناسب
  2.5
 • کیفیت چاپ
  2.5
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.