brand logo

شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات

شناسه محصول: 2465
 • مولف:دکتر فرهاد بیات، شیرین بیات
 • نوبت چاپ:پاییز 1402
 • نوع کتاب:آزمونی، شرح ماده به ماده
 • تعداد صفحه:912
آماده ارسال
بازگشت
آماده ارسال
این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

۵۶۰,۰۰۰ تومان

بازخورد درباره این کالا
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات
موجود

۵۶۰,۰۰۰ تومان

معرفی و فهرست کتاب شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات

کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات به شرح ماده به ماده قانون مدنی و تبیین ارتباط مواد قانونی با سایر قوانین خاص مدنی و آرای وحدت مرتبط می‌پردازد.

در کتاب حقوق مدنی دکتر بیات پس از ارائه مواد قانون مدنی، شرح و حاشیه نویسی به دقت برای هر ماده توسط مولفان قید شده است. از همین جهت با مطالعه حاشیه هر ماده ضمن درک مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویه قضایی و آراء حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند.

مولفان با هدف ساده سازی کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان جهت آمادگی برای آزمون های حقوقی اقدام به تالیف این کتاب نموده اند.

کتاب شرح قانون مدنی با توجه به آخرین تغییرات قانونی و با ذکر اقوال مختلف در موارد اختلافی خواننده را در تردیدهای فکری رها نکرده و با بیان نظر اقوی به تردیدها جهت داده اند. عنوان بندی کتاب مطابق و منطبق با فهرست بندی قانون مدنی صورت گرفته است.

سرفصل های شرح مدنی بیات

 1. جلد اول: در اموال
 2. جلد دوم: در اشخاص
 3. جلد سوم: در ادله اثبات دعوا

بیشتر بخوانید:

معرفی کامل کتاب شرح جامع قانون مدنی بیات

ویژگی های بارز کتاب

 • خلاصـه و موجز و در عین حال جامع
 • کاملا به روز و منطبق بر آخرین تغییرات قانونی
 • ساده و روان با ارائه مثال های کاربردی برای مباحث دشوار
 • تبیین واژه های به کار رفته در مواد و تمییز آن ها از واژه های مشابه
 • توجه به قوانین مرتبط
 • گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی
 • توجه به قاعده مندی حقوق
 • نقد مستدل و منصفانه آرا و نظریات حقوقی و قضایی
 • پرهیز از مباحث صرفا نظری و گاه ملال آور
 • رها نکردن خواننده در تردیدهای فکری و بیان نظر اقوی
 • توجه به آخرین تغییرات قانونی
 • پوشش آزمون های حقوقی
 • ذکر اقوال مختلف
 • بی نیازی از مراجعه به منابع دیگر جهت درک ابتدایی مطلب
 • رعایت اختصار در مستندسازی

فهرست عناوین شرح قانون مدنی دکتر بیات

مقدمه: در انتشار و آثار اجرای قوانین به طور عموم

جلد اول(در اموال)

 1. در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 2. در بیان انواع اموال
 3. دراموال غیرمنقول
 4. در اموال منقوله
 5. در اموالی که مالک خاص ندارد
 6. در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
 7. در مالکیت
 8. در حق انتفاع
 9. در عمری و رقبی و سکنی
 10. در وقف
 11. در حق انتفاع از مباحات
 12. در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 13. در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 14. در محاکم و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
 15. در حریم املاک
 16. در اسباب تملک
 17. در احیاء اراضی موات و مباحه
 18. در حیازت مباحات
 19. در معادن
 20. در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
 21. در اشیای پیدا شده
 22. در حیوانات ضاله
 23. در دفینه
 24. در شکار
 25. در عقود
 26. در تعهدات
 27. در اقسام عقود و معاملات
 28. در شرایط اساسی برای صحت معامله
 29. در قصد طرفین و رضای آنها
 30. در اهلیت طرفین
 31. در مورد معامله
 32. در جهت معامله
 33. در اثر معاملات
 34. در قواعد عمومی
 35. درخسارات حصله
 36. در اثر عقود
 37. در بیان شرایط
 38. در اقسام شرایط
 39. در احکام شرایط
 40. در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است
 41. در سقوط تعهدات
 42. در وفای به عهد
 43. در اقاله
 44. در ابراء
 45. در تبدیل تعهد
 46. در تهاتر
 47. مالکیت مافی الذمه
 48. در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 49. در کلیات
 50. در ضمان قهری
 51. در غصب
 52. در اتلاف
 53. در تسبیب
 54. در استیفا
 55. قانون مسئولیت مدنی
 56. در عقود معینه
 57. در بیع
 58. در احکام بیع
 59. در طرفین معامله
 60. در مبیع
 61. در آثار بیع
 62. در ملکیت مبیع و ثمن
 63. در تسلیم
 64. در ضمان درک
 65. در تادیه ثمن
 66. در خیارات و احکام راجعه به آن
 67. در خیارات
 68. در خیار مجلس
 69. در خیاط شرط
 70. در خیار حیوان
 71. در خیار تاخیر ثمن
 72. در خیار رویت و تخلف وصف
 73. در خیار غبن
 74. در خیار عیب
 75. در خیار تدلیس
 76. در خیار تبعض
 77. در خیار تخلف
 78. در احکام خیارات
 79. در بیع شرط
 80. در معاوضه
 81. در اجاره
 82. در اجاره اشیا
 83. در اجاره حیوات
 84. در اجاره اشخاص
 85. در اجاره کارگر
 86. در اجاره متصدی حمل و نقل
 87. در مزارعه و مساقات
 88. در مزارعه
 89. در مساقات
 90. در مضاربه
 91. در مساقات
 92. در مزارعه
 93. در جعاله
 94. در شرکت
 95. در احکام شرکت
 96. در تقسیم اموال شرکت
 97. در ودیعه
 98. در کلیات
 99. در تعهدات امین
 100. در تعهدات امانت گذار
 101. در عاریه
 102. در قرض
 103. در قمار و گروبندی
 104. در وکالت
 105. در کلیات
 106. در تعهدات وکیل
 107. در تعهدات موکل
 108. در طرق مختلفه انقضا وکالت
 109. در ضمان عقدی
 110. در کلیات
 111. در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 112. در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 113. در اثر ضمان بین ضامنین
 114. در حواله
 115. در کفالت
 116. در صلح
 117. در رهن
 118. در هبه
 119. در اخذ به شفعه
 120. در وصایا و ارث
 121. در وصایا
 122. در کیات
 123. در موصی
 124. در موصی به
 125. در موصی له
 126. در وصی
 127. در ارث
 128. در موجبات ارث
 129. در تحقق ارث
 130. در شرایط
 131. در حجب
 132. در فرض و صاحبان فرض
 133. در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 134. در سهم الارث طبقه اول
 135. در سهم الارث طبقه دوم
 136. در سهم الارث طبقه سوم
 137. در میراث زوج و جوجه
 138. در مقررات مختلفه

جلد دوم: در اشخاص

 1. در کلیات
 2. در تابعیت
 3. در اسناد سجل احوال
 4. در اقامتگاه
 5. در غایب مفقود الاثر
 6. در قرابت
 7. در نکاح و طلاق
 8. در نکاح
 9. در خواستگاری
 10. قابلیت صحی
 11. موانع نکاح
 12. شرایط صحت نکاح
 13. وکالت در نکاح
 14. در نکاح منقطع
 15. در مهر
 16. در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 17. در انحلال عقد نکاح
 18. در امکان فسخ نکاح
 19. در طلاق
 20. در کلیات
 21. در اقسام طلاق
 22. در عده
 23. در اولاد
 24. در نسب
 25. در نگاهداری و تربیت فرزندان اطفال
 26. در ولایت قهری پدر و جد پدری
 27. در خانواده الزام به انفاق
 28. در حجر و قیومیت
 29. در کلیات
 30. در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 31. در اختیارات وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
 32. در موارد عزل قیم
 33. در خروج از تحت قیومیت

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

 1. در اقرار
 2. در شرایط اقرار
 3. در آثار اقرار
 4. در اسناد
 5. در شهادت
 6. در موارد شهادت
 7. در شرایط شهادت
 8. در امارات
 9. در قسم

 

 

 • کیفیت محتوا:
 • قیمت مناسب:
 • کیفیت چاپ:
ادامه مطلب

مشخصات و ویژگی کتاب شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات

 • وزن 1094 گرم
  مشخصات کتاب
 • سال انتشار 1402
 • نوبت چاپ بیست و ششم
 • مولف (مولفان) دکتر فرهاد بیاتشیرین بیات
 • نوع کتاب آزمونی
 • نوع جلد جلد گالینگور (سخت)
 • قطع وزیری
 • ناشر ارشد
 • شابک 9786001159756
 • تعداد صفحه 912

امتیاز و دیدگاه کاربران شرح جامع قانون مدنی | دکتر بیات

هنوز امتیازی ثبت نشده است
 • کیفیت محتوا
  2.5
 • قیمت مناسب
  2.5
 • کیفیت چاپ
  2.5
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
افزودن دیدگاه
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا خریداری کرده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.

پرسش ها

برای ثبت پرسش ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…