کتاب دو جلدی حقوق تجارت به روش ساده رشیدی نسب

کتاب حقوق تجارت به روش ساده توسط آقای رضا رشیدی نسب جهت آمادگی آزمون حقوقی به ویژه آزمون وکالت نگاشته شده است. کتاب تجارت رشیدی نسب در دو جلد چاپ و منتشر می شود. جلد اول به بحث پیرامون تاجر و شرکت های تجاری می پردازد. جلد دوم به اسناد تجاری و ورشکستگی اختصاص دارد. عنوان فصول دو مجلد منطبق بر مجموعه کتب دانشگاهی من جمله مجموعه پنج جلدی دکتر اسکینی است.

درسنامه کتاب حقوق تجارت رشیدی نسب

کتاب «حقوق تجارت به روش ساده» در قالب درسنامه جهت آمادگی در آزمون های حقوقی به ویژه آزمون وکالت طراحی شده است. از نکات مهم در تدوین کتاب حقوق تجارت رشیدی نسب پرداختن به مباحث آزمونی مهم و حذف مطالب اضافی و تفصیلی که ارزش آزمونی ندارند (مانند مقایسه تطبیقی  قوانین کشورهای مختلف) است.

  مثال متعدد و بیان ساده کتاب خقوق تجارت به روش ساده

در نگارش کتاب حقوق تجارت به روش ساده از عبارات سلیس، ساده و روان در کنار مثال های متعدد جهت تفهیم  مطالب استفاده شده است.

دسته بندی مباحث حقوق تجارت با نمودار

از ابتکارات کتب تجارت رشیدی نسب استفاده از نمودار دردسته بندی موضوعات و خلاصه نویسی مطالب بیان شده در آخر هر بحث است.این نوع سبک ساختاری می تواند به حافظه تصویری خواننده در ثبت نکات کلیدی و سهولت در به خاطر آوردن آنها در مواقع لازم کمک نماید.

موضوعات جدید کتاب تجارت رشیدی نسب

دسته بندی مباحث، بیان موضوعات جدید در ذیل این دسته بندی ها و باز کردن مطالب در عین ایجاز در بیان، از نوآوری های صورت گرفته در طراحی کتاب حقوق تجارت به روش ساده است

سوالات 4 گزینه ای در کتاب حقوق تجارت به روش ساده

در پایان هر کتاب تعدادی سوال چهارگزینه ای و تستی از آزمون‌های مختلف سنوات گذشته  با ارجاع به متن درسنامه برای تست خوانی یا تست زنی داوطلبان گردآوری شده است.

بیان نکات آزمونی در کتاب تجارت

به گفته مدرسان حقوق تجارت مباحث مربوط به تاجر، تشخیص تجار و انواع اعمال تجاری از مباحث مهم حقوق تجارت یک در آزمون های حقوقی است. بنابر اظهارات تعدادی از داوطلبان آزمون‌های حقوقی، این مباحث از جمله  مباحثی است که در آن مشکل دارند. در کتاب «حقوق تجارت به روش ساده» به بیان نکاتی که می تواند در تشخیص مباحث فوق کمک کننده باشد پرداخته شده است.

ساده سازی مفاهیم آزمونی حقوق تجارت

بنابر اظهارات مولف، اسناد تجاری از مهم ترین ذهن مشغولی های داوطلبان آزمون های حقوقی است. از این رو با بیانی متفاوت در کنار مثال های مفصل، روشی جدید برای ساده سازی مفاهیم به کار برده شده است.

بررسی ارتباط مواد تجارت

در مباحث مربوط به ورشکستگی در کتاب “حقوق تجارت به روش ساده” تمرکز مولف بر آشکار نمودن ارتباط مواد قانون تجارت در باب ورشکستگی به عنوان قانون عام و قوانین خاص حاکم بر ورشکستگی است تا از این رهگذر ساده سازی و درک مفاهیم این مبحث میسر گردد.

نظر غالب در حقوق تجارت

در کتاب «حقوق تجارت به روش ساده» و در جاهایی که ضروری به نظر رسیده است مستدل و مستند به مواد سایر قوانین، قوانین خاص، آرای وحدت رویه یا نظراساتید مطرح در حقوق تجارت به برطرف نمودن ابهام در موارد اختلافی و غیر آن پرداخته شده است.در بحث تاجر نص قانون و نظر دکتراسکینی و در بحث اسناد تجاری نظر دکتر کاویانی که  ملاک پاسخگویی در آزمون های حقوقی سال‌های اخیر بوده  لحاظ گردیده است.